Max Coenen | Berenschot

Consultant

Max Coenen

In mijn werk streef ik naar maximaal resultaat voor zowel de klant als de maatschappij
Afbeelding - Max Coenen

Over Max

Ik adviseer organisaties op het gebied van energie(transitie). De snelheid en het succes van de energietransitie is afhankelijk van de samenleving. Iedereen zal moeten participeren om de transitie te laten slagen. Pluriforme inzichten en belangenverstrengelingen maken de energietransitie echter complex. Breed gedragen maatschappelijke oplossingsrichtingen zijn cruciaal om deze complexiteit te ondervangen.

Bij Berenschot stellen we het maatschappelijke belang voorop en geven we advies op diverse maatschappelijke vlakken. De keuze om aan de slag te gaan bij Berenschot was daarom al snel gemaakt.

Met mijn technisch bedrijfskundige achtergrond analyseer ik complexe vraagstukken vanuit meerdere perspectieven, waarbij ik zowel technologische, economische als sociale aspecten in acht neem. Met behulp van (kwantitatieve) analyses beantwoord ik deze vraagstukken wat leidt tot maatschappelijke gedragen oplossingen. In mijn werk streef ik daarom naar maximaal resultaat voor zowel de klant als de maatschappij.

Gerelateerde inzichten