Maxime Wesselink | Berenschot

Consultant

Maxime Wesselink

Samen naar resultaten toe werken waarmee de klant écht vooruit kan in de transitie!
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Maxime

We zijn in de fase beland waarin de vraag óf we moeten verduurzamen steeds minder ter discussie staat. De tijd is aangebroken om te werken aan concrete oplossingen om onze duurzaamheidsambities te realiseren. Daarmee staan we voor allerlei nieuwe uitdagingen, waar ik als adviseur graag oplossingen voor bedenk waarmee de klant verder kan in de transitie. Mijn passie daarin ligt bij strategische vraagstukken over de energietransitie en de circulaire economie.

Ik ben een inhoudelijk gedreven adviseur die in zijn adviezen staat voor kwaliteit en breed gedragen, praktische resultaten. Ik ben een analytische systeemdenker die op de juiste momenten de kritische ‘waarom-vragen’ stelt. Dankzij mijn multidisciplinaire achtergrond kan ik snel schakelen en verbindingen leggen tussen verschillende domeinen. 

Gerelateerde inzichten