Michael Theuns | Berenschot

Consultant

Michael Theuns

Resultaatgerichte adviseur in het openbaar bestuur, met als drijfveer om tastbare resultaten met publieke waarde te creëren. Met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen help ik complexe opgaven terug te brengen tot concrete doelen, resultaten en activiteiten.
Afbeelding - Michael Theuns

Over Michael

Zoals jij als publiek professional weet, leven we in een tijd van grote opgaves. Of het nu gaat om het stikstofdossier, het tegengaan van wateroverlast als gevolg van klimaatverandering of het tekort aan goede woningen; het zijn vraagstukken die over de grenzen van individuele organisaties heen gaan en die stevig conflicterende belangen kennen. Veel overheidsorganisaties zijn op dit soort opgaven niet goed toegerust omdat nog te veel vanuit de eigen taken en verantwoordelijkheden wordt geredeneerd en te weinig vanuit de maatschappelijke opgave.

Als adviseur openbaar bestuur bij Berenschot help ik publieke organisaties met het realiseren van resultaat op dit soort opgaves. Daarbij neem ik concrete ervaring als bestuursadviseur en als programma- en projectmanager binnen de overheid mee. En adviseer ik niet alleen over oplossingen, maar help ik het probleem zélf mee op te lossen door complexe opgaven te vertalen naar concrete doelen, resultaten en activiteiten en daarop voortgang te boeken.

Recente voorbeelden van mijn projecten bij Berenschot zijn bijvoorbeeld:
-Programmatische aanpak Financieringssystematiek 2025 voor het IPO.
-Tijdelijke vervanging secretaris GR Stedendriehoek.
-Procesregie strategische agenda voor de Cleantech Regio (met 8 gemeenten, 2 provincies en een triple helix organisatie).
-Opstellen van een opgavegericht programma Vergunningen, Toezicht en Handhaving voor de provincie Noord-Brabant.
-Opgavegericht inrichten van de afdelingen Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning en -advies van de gemeente Nijmegen (±180 medewerkers).

Heeft u een vraagstuk op dit vlak? Ik help u graag!

Gerelateerde inzichten