Paul Tops | Berenschot

Managing consultant

Paul Tops

Als expert binnen het domein “Hard HR”, ondersteun/adviseer ik klanten/opdrachtgevers bij verschillende onderwerpen zoals maar niet uitsluitend het loonbeleid en salarisstudies.
Afbeelding - Paul Tops

Over Paul

Ik heb een jarenlange ervaring in verschillende onderwerpen binnen het domein “Hard HR” voor de Benelux en andere landen, zoals onder andere, internationale mobiliteit, (inter)nationale arbeidsaangelegenheden, loonadministratie, werknemersverzekeringen, belonings- (C&B) & arbeidsvoorwaardenbeleid, salarisstudies,…..

Ik heb een goede kennis van fiscaal, sociaal, arbeids- en vreemdelingenrecht binnen de Benelux en in het buitenland en kan ook assisteren bij audits.

(Strategische) harmonisatie, integratie, optimalisatie, actualisatie, implementatie, analyse, regularisatie projecten/dossiers van C&B/beloning/verzekeringen en arbeidsvoorwaarden, internationale mobiliteit, loonadministratie, benchmarking zijn voor mij geen onbekend terrein.

Samen met mijn Berenschot collega’s onderzoek ik salaristrends op de markt en publiceren we jaarlijks het Berenschot salarisonderzoek, de “My Reward Benchmark”.

Ik pak projecten/dossiers steeds op een pragmatische en professionele manier aan en begeleid de HR en de leidinggevenden bij deze (“change”) projecten/dossiers, met zorg naar het algemene interne draagvlak.

Samen met de opdrachtgever/klant ga ik voor een lange termijn oplossing, een oplossing op maat uitgewerkt en “out of the box” daar elke organisatie uniek is.  Het DNA van elke organisatie is eigen en dient vertaald te worden naar elk beleid.  Innovatie, creativiteit, grensverleggend, originaliteit zijn maar enkele van de begrippen die ik dagelijks toepas.      

Als adviseur zet ik daarom in op het uitdagen van de HR en leidinggevenden en medewerkers, het in vraag stellen van keuzes, een spiegel weerhouden, het creëren van openheid en het realiseren met nauwe betrokkenheid van alle betrokken partijen. 

Het is samenwerken daar samen we meer weten!