Philip van Veller | Berenschot

Senior managing consultant

Philip van Veller

Met enthousiasme en energie verbind ik ideeën en mensen in het Openbaar Bestuur. Ik sta voor een goed verhaal met zoveel basis dat het ook echt bruikbaar is.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Philip

In mijn projecten verbind ik verschillende invalshoeken en ideeën. Daarom werk ik graag met een multidisciplinair team aan een vraagstuk, of adviseer ik bestuurders en ambtenaren met oog voor hun specifieke drijfveren en verantwoordelijkheden. Daarbij schakel ik tussen hoofdlijnen en de solide basis die daar wat mij betreft onder moet liggen.   

Mijn werkervaring bracht mij op interessante plekken, bijvoorbeeld bij het ministerie van Financiën, een Tweede Kamerfractie en de VNG. Mijn werk vanuit Berenschot is een mooie voortzetting daarvan, waarbij ik mijn brede kennis inzet voor concrete resultaten. 

Binnen Berenschot ben ik verantwoordelijk voor het thema Samenwerking en bestuurlijke toekomstoriëntaties.
Ik adviseer over vraagstukken waarbij overheden samen werken aan publieke waarde. Ook werk ik aan oriëntaties van gemeenten en regio’s op hun toekomst.

In de bestuurlijke trajecten die ik begeleid, werk ik altijd vanuit een gedeelde mening over de publieke waarde naar de organisatievorm die daar het beste bij past.

Gerelateerde inzichten