Rutger Clijnk | Berenschot

Senior consultant

Rutger Clijnk

Ik help organisaties om controle te krijgen over digitale risico’s op een manier die past bij hun risicoprofiel en huidige staat van volwassenheid.
Afbeelding - Rutger Clijnk

Over Rutger

Rutger is senior consultant op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming. Gedurende zijn loopbaan heeft Rutger zich onder meer gespecialiseerd in risicomanagementvraagstukken en normenkaders omtrent informatiebeveiliging. Dit betekent dat hij met een analytische blik kan meedenken over de behoeften van organisaties op het gebied van informatiebeveiliging. Hiernaast beschikt hij ook over de benodigde technische kennis om de verbinding te bewerkstelligen tussen de strategische, tactische en operationele organisatielagen. Hierin geeft hij zowel gevraagd als ongevraagd advies vanuit de inhoud en weet hij met politiek-bestuurlijke sensitiviteit draagvlak te creëren voor informatiebeveiliging binnen een organisatie.

Als adviseur is Rutger verbindend en aanstekelijk enthousiast. Hij kan binnen korte tijd een functioneel netwerk opbouwen binnen een organisatie. Dit stelt hem in staat om een organisatie mee te nemen in een verandering. Zo leidt de inzet van Rutger tot frisse inzichten, gedragen oplossingen en een succesvol resultaat.

Gerelateerde inzichten