Sam Beenhakker | Berenschot

Consultant

Sam Beenhakker

Met oog voor kwaliteit en betrouwbaarheid ondersteun ik gemeenten en zorginstellingen vanuit mijn (zorg)inhoudelijke kennis vanuit een maatschappelijk perspectief. Ik combineer hierbij mijn (zorg)inhoudelijke kennis met mijn financiële expertise.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Sam

Als adviseur bij Berenschot richt ik mij op kostprijs- en bedrijfsvoeringvraagstukken binnen het sociaal domein en zorginstellingen. Ik zet mijn kennis in om op het snijvlak tussen het sociaal domein en zorg de verbinding te leggen tussen inhoud, financiën en draagvlak. Op deze manier probeer ik mijn maatschappelijke bijdrage te leveren voor mensen die dit nodig hebben. Vanuit deze maatschappelijke ambitie ondersteun ik gemeenten, inkooporganisaties, brancheorganisaties en individuele zorgaanbieders bij financiële businesscases, het in kaart brengen van kostprijzen en reële tarieven.  

Vanuit mijn achtergrond in de zorg ken ik het zorgdomein zowel inhoudelijk als organisatorisch. Door veel te hebben samengewerkt met zorg- en bestuurlijke organisaties kan ik cijfers met praktijk en beleid verbinden.  

Mijn inhoudelijke ervaring betreft onder diverse kostprijsonderzoeken voor de RIBW Alliantie, Jeugd-GGZ instellingen en hospicezorg. Verder heb ik tientallen gemeenten geadviseerd over reële tarieven in de Wmo en Jeugdwet. Ik heverder aan de voet gestaan van het huidige Berenschot Kostprijsmodel. 

Gerelateerde inzichten