Sherrin Groenendijk | Berenschot

Consultant

Sherrin Groenendijk

Aandacht voor het ontwikkelen en ondersteunen van je belangrijkste kapitaal als organisatie: je mensen.
Afbeelding - Sherrin Groenendijk

Over Sherrin

Aan geen enkele activiteit besteden we zoveel tijd als aan ons werk. Ik zet mij er daarom graag voor in om organisaties en hun medewerkers te helpen zich te ontwikkelen en te groeien. Dat doe ik door organisaties te helpen de juiste mensen voor nu en in de toekomst aan te trekken en om een omgeving te creëren waarin mensen ondersteund en gefaciliteerd worden in hun werk, hun inzetbaarheid en hun ontwikkeling. 

Met een kritische blik en veel enthousiasme houd ik mij als adviseur, procesbegeleider en trainer bezig met (strategische) personele vraagstukken. Met een achtergrond in organisatiewetenschappen en psychologie kan ik de brug slaan tussen de organisatie en haar doelen enerzijds en de mens met haar kennis en ambitie anderzijds.

Samen met opdrachtgevers zorg ik er graag voor dat we de juiste mensen naar de juiste plek helpen, en wij hen helpen duurzaam en met de passende competenties hun werk uit te voeren.

Gerelateerde inzichten