Suzanna van Baardewijk | Berenschot

Consultant

Suzanna van Baardewijk

Duurzame gedragsverandering ontstaat daar waar een gedragen visie wordt vertaald naar concrete actie.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Suzanna

We kunnen er niet meer omheen dat we voortdurend worden beïnvloed door de systemen om ons heen. We vinden nieuwe manieren uit om met elkaar te communiceren, gedeelde resources te verdelen en ons eigen handelen te beoordelen.

Dit maakt ons niet alleen efficiënter, we worden ook veeleisender. Bieden we voldoende toegevoegde waarde? Hoe kunnen we beter samenwerken als sector, waardeketen of regio? Hoe luisteren we beter naar onze omgeving?

Ik merk dat we onze digitale werkelijkheid zelf moeten vastpakken. Om digitale oplossingen te maken die flexibel zijn, zodat we steeds kunnen blijven leren. Ondersteund vanuit een transparant ontwikkeltraject waarin wezenlijke keuzes worden gemaakt, met input vanuit onze doelgroep.

Niets geeft mij meer energie dan de koppen bij elkaar te steken en tot creatieve oplossingen te komen. En natuurlijk: de zoete smaak van de overwinning als we de sleutel tot verandering hebben gevonden!

Wat is jullie visie? Samen komen we verder!