Teuni Scholthof | Berenschot

Consultant

Teuni Scholthof

Ik richt me op vernieuwing: hoe kun je als overheid meebewegen met bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen, passend bij de eigen identiteit?
Afbeelding - Teuni Scholthof

Over Teuni

Mijn drijfveer is het overbruggen van de kloof tussen burger en bestuur. Dat kan door aan te sluiten op wat de maatschappij van goed bestuur mag verwachten: integer bestuur dat een passende stem geeft aan de burger. Bij gemeenten en andere overheden adviseer ik dan ook op het gebied van integriteit en burgerparticipatie.

Ik doe dat met aandacht voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Mijn loopbaan begon op het CDA Partijbureau, waar ik me bezighield met democratische vernieuwing. De mooiste ervaring was het projectmanagement van een inspraakbijeenkomst naar voorbeeld van de G1000.

Vanwege mijn politieke ervaring ben ik bij Berenschot ook in het trainersvak gerold. Inmiddels heb ik al honderden ambtenaren en managers (overheid en semi-overheid) getraind op het gebied van politieke sensitiviteit.

Voor opdrachtgevers ben ik die prettige sparringpartner die ambities vertaalt naar concrete acties. Een bestuurskundige met politiek gevoel, die graag de handen uit de mouwen steekt.

Gerelateerde inzichten