Tineke Beemster | Berenschot

Senior consultant

Tineke Beemster

Ik adviseer directies over de vraag hoe zij gewenste verbeteringen in hun organisatie kunnen aanpakken om te komen tot concrete resultaten. Zij kunnen op mij bouwen als zij mij als interim-manager of programma manager inschakelen om de verandering in goede banen te leiden.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Tineke

Mijn expertise ligt in het realiseren van gewenste verbeteringen in organisatorische aspecten als besturing, organisatorische inrichting en processen, leiderschap, HR beleid, samenwerking en cultuur. Hierbij gaat het om vragen over hoe effectief een afdeling is in het realiseren van haar doelen, of de organisatorische inrichting nog past bij de strategie, of duiding geven aan de ontstane dynamiek en (ongewenste) omgangsvormen in de onderlinge samenwerking en cultuur.

Voor organisaties in het openbaar bestuur, zorg, financiële sector en hoger onderwijs lever ik de volgende resultaten, namelijk: onderzoeksrapport naar (ongewenst) gedrag, doorlichting van organisatieonderdelen op effectiviteit en toekomstbestendigheid, visie op gewenst werkgeverschap, vertaling van strategie naar gewenst leiderschap, cultuur en HR beleid, planvorming voor organisatieontwikkeling. Daarnaast stuur ik op  interim basis de implementatie van gewenste verbeteringen aan.

Kenmerkend voor mij is mijn integrale benadering van organisatie vragen, waardoor ik verbeteringen in de structuur (organisatie inrichting en werkprocessen) hand in hand laat gaan met de ontwikkeling van mensen en teams (zachte kant). Ik breng scherpte en duidelijkheid in hetgeen dat beter moet of dat wat knelt. Zet concrete stappen naar verbetering, door structuur te brengen, bruggen te bouwen, organiseren, aanjagen en nieuwe wending te brengen.

Gerelateerde inzichten