Véronne de Vrind | Berenschot

Consultant

Véronne de Vrind

Door vaak grootschalig onderzoek bij verschillende partijen wil ik een zo duidelijk mogelijk beeld vormen van de praktijk, om van daaruit praktische oplossingen te zoeken die organisaties handelingsperspectief bieden.
Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Over Véronne

Tijdens mijn promotietraject (effect van hersencellen op lichaamsgewichtregulatie, UMC Utrecht) ben ik erachter gekomen dat ik mijn achtergrond als onderzoeker graag wil inzetten in de praktijk. Daarom ben ik als onderzoeker/consultant aan de slag gegaan bij Berenschot en werk ik aan projecten in de zorg en de wetenschap.  

Mijn interesse en expertise liggen op het gebied van advisering dat voorafgegaan wordt door grondig onderzoek. Zo ben ik graag betrokken bij beleidsevaluaties en impactanalyses, alsook kwantitatief verdiepend onderzoek van bijvoorbeeld vraag en aanbod in de zorg. In mijn opdrachten staat de volgende vraag vaak centraal: waarom dragen in de ene context bepaalde activiteiten juist bij aan het realiseren van doelstellingen en in de andere context niet of minder? Welke verbeterpunten zijn te destilleren om toekomstig beleid of strategie op aan te passen?  

Meer weten over hoe dit er in de praktijk uitziet? Daarover ga ik graag met u in gesprek.

Gerelateerde inzichten