Vincent Coppola | Berenschot

Consultant

Vincent Coppola

Het verenigen van bouwstenen om tot een duurzame strategie te komen is wat mij enorm enthousiasmeert. Door strategie vanuit diverse perspectieven te benaderen ondersteun ik organisaties bij hedendaagse- en toekomstige vraagstukken.
Afbeelding - Vincent Coppola

Over Vincent

In een constant veranderende wereld zijn vraagstukken dynamisch en complex. Zulke opgaven vragen om passende oplossingen die hedendaagse- en toekomstige ontwikkelingen in ogenschouw nemen. Mijn expertise ligt hierin binnen strategische- en organisationele thema's. Ik ben van mening dat dergelijke thema's vanuit een uiteenlopend palet aan invalshoeken dienen te worden behandeld. Alleen op die manier bouwen we samen aan een écht toekomstbestendige wereld.

Mijn werkwijze als strategieconsultant bij Berenschot typeert zich als mensgericht, verbindend en pragmatisch. Ik word gedreven door het gezamenlijk toewerken naar een stip aan de horizon, en probeer dit te bewerkstelligen door op een empathische, efficiënte manier doelen te bereiken.

Staat uw organisatie voor een deregelijk vraagstuk en wilt u gestructureerd en integraal aan de slag met strategievorming en- implementatie? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.

Gerelateerde inzichten