Stelsels, Ketens en Arrangementen | Berenschot

Dienst

Stelsels, ketens en arrangementen

Het ontwikkelen, onderhouden en evalueren van stelsels.
Afbeelding - Stelsels, ketens en arrangementen

Goede (jeugd)zorg, het beste onderwijs, veilig voedsel in restaurants en winkels, de energietransformatie. Elk thema is grootschalig, complex en afhankelijk van het gedrag van grote groepen actoren, die in ketens en netwerken allemaal invloed hebben op die thema’s. Toch wordt van u als overheid verwacht dat u ze goed regelt. Daarbij kunt u niet al het gedrag van die vele actoren zelf sturen. Dus werkt u in en via stelsels aan die thema’s. Die stelsels bestaan uit prikkels, regels en beschrijving van (on)gewenst gedrag. Maar hoe krijgt u deze stelsels werkend? En hoe past u een stelsel aan als de actualiteit verandert?

Onze adviseurs helpen bij het ontwikkelen, evalueren en onderhouden van stelsels. Dat doen wij in normale omstandigheden, maar ook tijdens een crisis. Kritisch, constructief én creatief. Dat is ook nodig: het bepalen van de juiste set aan prikkels, regels en gedragsbeschrijvingen is geen sinecure. Financiële prikkels zijn daarbij een cruciaal sluitstuk.

Meer weten?

Stel een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Wat we bieden

Onze dienstverlening

Onderzoek en evaluatie

Wij doen uitgebreid onderzoek naar de werking en prestaties van uw stelsels. Daarbij zetten we de beoogde/theoretische werking af tegen het daadwerkelijke effect in de praktijk. Een evaluatie van Berenschot kijkt niet alleen terug, maar ook vooruit. U krijgt concrete aanbevelingen om het stelsel te verbeteren.

Ontwikkeling en onderhoud

Onze adviseurs helpen bij het ontwerp en de realisatie van nieuwe stelsels. Ook stellen we bestaande stelsels bij.

Ontwikkeling en onderhoud in crisistijd

Soms loopt een stelsel helemaal vast, zoals bij de aanpak van stikstof. Wij helpen u de basis weer op orde te krijgen en tegelijkertijd te werken aan een nieuw stelselontwerp.