Intergemeentelijke samenwerking Participatiewet | Berenschot

Berenschot Academy

De kunst van intergemeentelijke samenwerking rond de Participatiewet (incompany)

In deze masterclass krijgt u inzicht in de kansen en valkuilen van intergemeentelijke samenwerking rond de Participatiewet.
Afbeelding - De kunst van intergemeentelijke samenwerking rond de Participatiewet (incompany)

Veel gemeenten werken samen bij de uitvoering van taken in de Participatiewet. Het is een complexe wet die continu aan verandering onderhevig is. Zo wijzigt de omvang en de samenstelling van de doelgroep en krimpen de beschikbare budgetten. Dit heeft grote gevolgen voor de uitvoeringsorganisaties en maakt intergemeentelijke samenwerking op het terrein van Werk en Inkomen complex. Daarom is het noodzakelijk dat u zich als bestuurder bewust bent van uw rol en verantwoordelijkheid voor een effectieve, gezamenlijke sturing op uw samenwerkingsverband. In deze masterclass krijgt u inzicht in de kansen en valkuilen van intergemeentelijke samenwerking rond de Participatiewet.

Over de opleiding

De kunst van intergemeentelijke samenwerking rond de Participatiewet (incompany)

Doelgroep

Deze masterclass is ontwikkeld voor zittende én nieuwe bestuurders van intergemeentelijke uitvoeringsorganisaties van (onderdelen van) de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het programma leent zich bovendien goed voor besturen die zich in de nieuwe samenstelling een gezamenlijk beeld willen vormen van rollen en verantwoordelijkheden en zicht willen krijgen op kansen en valkuilen bij intergemeentelijke samenwerking. Daarbij schenken we nadrukkelijk aandacht aan de wijze waarop bestuurders van intergemeentelijke uitvoeringsorganisaties hun rol combineren met die van wethouder of raadslid in hun eigen gemeente.

Resultaat

U krijgt in deze masterclass praktische handvatten aangereikt voor de omgang met medebestuurders, de directeur van de uitvoeringsorganisatie, uw mede-collegeleden en betrokken medewerkers. Daarnaast verwerft u inzicht in de wijze waarop de taken van de intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie zich verhouden tot die van uw eigen gemeente. Tevens vergroot u het zicht op uw eigen rollen en verantwoordelijkheden en ontdekt u kansen en valkuilen. Na deze masterclass heeft u een gezamenlijk beeld van de inhoud van de Participatiewet en de rol van uw intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie bij de uitvoering daarvan. Bovendien beschikt u na afloop van deze masterclass over een handige infographic met de rollen en verantwoordelijkheden binnen uw samenwerkingsverband om mee naar huis te nemen.

Programma

De volgende onderwerpen staan op het programma:

 • De landelijke opgave – De Participatiewet:
  • Achtergrond en landelijk beeld
  • Doelstellingen en uitdagingen
  • De Participatiewet uitvoeren als onderdeel van het sociaal domein (onder andere sociaal werk, nieuw beschut)
  • Uitvoering in andere gemeenten en regio’s
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden:
  • Ins en outs van een gemeentelijke regeling, inclusief financiering
  • Welke vormen van samenwerkingsverbanden zijn er op het terrein van Werk en Inkomen? Wat zijn de voor- en nadelen?
 • Samenwerking in de praktijk – do’s en don’ts:
  • Het krachtenveld in beeld: samenwerking binnen het bestuur en het eigen college, met de directeur, ambtenaren, medewerkers van het samenwerkingsverband en met de gemeenteraad.
 • Lessen en ambities voor het eigen samenwerkingsverband

Werkwijze

De masterclass is interactief en toegespitst op uw situatie, waarbij we van tevoren specifieke vragen en aandachtspunten van deelnemers inventariseren. Bovendien bereiden we de masterclass voor met de directeur van het samenwerkingsverband of sociaal ontwikkelbedrijf. Het programma biedt inhoudelijke verdieping en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en specifieke aandachtspunten rond het besturen van intergemeentelijke uitvoeringsorganisaties te doorgronden. Tijdens de masterclass werken we gezamenlijk een infographic uit met de rollen en verantwoordelijkheden binnen uw samenwerkingsverband, die u na afloop mee naar huis kunt nemen.

De masterclass bestaat uit twee dagdelen. Tijdens het eerste deel gaan wij samen met u in op de Participatiewet. Het tweede deel staat in het teken van intergemeentelijke samenwerking. In overleg met u kunnen wij ook meer of minder dagdelen organiseren. Maatwerk staat steeds centraal.

Data en locatie

Waar en wanneer u dat wenst

We organiseren deze masterclass in overleg, waar en wanneer u dat wenst.

Investering

Uw investering

De investering voor de masterclass is afhankelijk van uw specifieke eisen en wensen. Op basis daarvan stellen we op maat een offerte op.