Beïnvloeding in de adviespraktijk | Berenschot Academy

Diensten

Effectieve beïnvloeding in de adviespraktijk

Krijg inzicht in de drie elementen die bepalend zijn voor uw succes als adviseur: de adviseur als persoon, zijn of haar professionele vaardigheden en het interactieproces met de opdrachtgever.

Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

In de adviespraktijk draait het bijna altijd om invloed krijgen zonder formele of hiërarchische macht. Effectief beïnvloeden is in dat kader dus essentieel om doelen te kunnen bereiken. In drie blokken van twee dagen behandelen wij de elementen die bepalend zijn voor het succes van de adviseur, namelijk: de adviseur als persoon, zijn of haar professionele vaardigheden en het interactieproces met de opdrachtgever. Een van uw eigen adviesprojecten vormt de rode draad binnen het programma en dient als basis om het geleerde meteen toe te passen.

Duur
6 dagen
Investering
€ 3786,00
Over de opleiding

Effectieve beïnvloeding in de adviespraktijk

Voor wie is de training?

Deze leergang is ontwikkeld voor adviseurs met veel ervaring die stevig willen reflecteren op hun eigen rol in adviesproces en uitgedaagd willen worden om hierin nog effectiever op te treden. De leergang is zowel bedoeld voor interne adviseurs (staf- en ondersteunende diensten) als voor externe adviseurs die werkzaam zijn bij een adviesbureau.

Resultaat

Na afloop van deze leergang bent u als adviseur in staat om uzelf als instrument optimaal in te zetten in het adviesproces. U heeft grondig inzicht in uw eigen sterktes en zwaktes binnen de context van de adviespraktijk. Mede op basis daarvan hebt u uw adviesvaardigheden, communicatieve en beïnvloedingsvaardigheden verder ontwikkeld. U bent daarnaast in staat om op een effectieve wijze om te gaan met weerstanden en tegenspel van stakeholders.

Programma

Tijdens het eerste blok gaan we uitgebreid in op u als de persoon:

  • Welke talenten brengt u in?
  • Vanuit welke normen, waarden en overtuigingen staat u in het werk?
  • Welke talenten zou u met name goed kunnen inzetten?
  • Bij welke aspecten is enige aanpassing of ontwikkeling van talenten gewenst?

In het tweede blok komen de vaardigheden van de adviseur aan bod:

  • Wat is effectief beïnvloeden nu precies?
  • Hoe geeft u daar in de praktijk vorm aan?

Gedurende het derde blok staat de interactie met de klant centraal: niet zelden de opdrachtgever, maar ook het onderwerp van uw advisering. Hierbij vormt een van uw eigen adviesprojecten de rode draad binnen het programma.

Werkwijze

Deze leergang kent een groepsgerichte aanpak met drie duidelijke hoofdthema’s: persoon van de adviseur, vaardigheden binnen het vak en de interactie met de klant. Pure training op vaardigheden wordt afgewisseld met het geven van inzichten en het toepassen van reflectie. Bij de training maken we onder meer gebruik van gedrags- en beïnvloedingsmodellen (Leary, Kilmann) waarmee u praktische en concrete handvatten verkrijgt voor in de praktijk. Verder maken wij gebruik van werkvormen voortkomend uit de Voice Drama en Rationeel emotieve training.

Te behalen

Na het afronden van deze leergang ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Data

Op welke data is de training gepland?

Nader te bepalen
Investering

Wat betaalt u voor deze opleiding?

Opleidingskosten
€ 3.495,00
Arrangementskosten
€ 291,00
Totaal
€ 3.786,00

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.