EU essentials lokale overheden | Berenschot Academy

Berenschot Academy

Eu essentials voor lokale overheden (incompany)

De EU heeft een enorme impact op het lokaal bestuur. Om tijdig te anticiperen op nieuw beleid en financiële kansen te grijpen, is inzicht in het functioneren van de EU essentieel. Deze masterclass helpt u om de gewenste impact te realiseren!
Afbeelding - Eu essentials voor lokale overheden (incompany)

Van Eurocities tot gemeenschappelijk landbouwbeleid en van INTERREG tot Horizon 2020: de EU heeft een enorme impact op het lokaal bestuur. Die impact wordt alleen maar groter met ambities als de Green Deal en nieuwe innovatiefondsen. Om tijdig te anticiperen op nieuw beleid en financiële kansen te grijpen, is inzicht in het functioneren van de EU essentieel. Dat biedt Europese kansen voor uw gemeente – maar daarvoor is wel een Europese strategie vereist. Waar kunt u invloed uitoefenen? Hoe organiseert u uw standpunt en lobby zodanig dat Europese inspanningen succes hebben? De masterclass EU essentials helpt u om met uw gemeentelijke EU-initiatieven de gewenste impact te realiseren!

Over de opleiding

EU essentials voor lokale overheden

Doelgroep

Deze masterclass is bedoeld voor gemeentelijke beleidsmedewerkers, die werkzaam zijn op een (deels) Europees beleidsterrein (aanbesteden, milieu en duurzaamheid, sociaal beleid, economie) en hun grip op Brussel willen vergroten.

Resultaat

Na afloop van deze masterclass is uw kennis van het speelveld van de Europese Unie (spelers, spelregels, competitie) weer helemaal actueel. Dat stelt u in staat om actiever te worden in Europese acties voor uw gemeente. U hebt meer inzicht in (nieuwe) EU-kaders en bent in staat binnen uw organisatie een gedegen EU-strategie te formuleren.

Programma

In deze eendaagse masterclass ‘EU essentials voor lokale overheden’ maakt u op interactieve en onderhoudende wijze kennis met de ins en outs van de EU. U ontdekt welke Europese acties voor de hand liggen en ontvangt concrete adviezen voor een succesvolle Europa-strategie!

Werkwijze

Tijdens de masterclass ‘EU essentials voor lokale overheden’ leert u aan de hand van een analyse van concrete voorbeelden en praktijkcases hoe andere lokale overheden met succes actief zijn binnen de EU. Dit geeft u inzicht in waar voor uw gemeente Europese kansen liggen. Daarnaast krijgt u handvatten om uw impact in Brussel te maximaliseren. Dit aan de hand van een toetsing van de organisatie van uw EU-inzet en advies op maat. Op een interactieve en onderhoudende manier verfrist u zo uw kennis van het Europese speelveld!

Data en locatie

Waar en wanneer u dat wenst

Deze opleiding kunt u binnen uw organisatie als incompany organiseren en volgen. Data en locaties worden in overleg vastgesteld. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.