Grip op regionale samenwerking - Wgr | Berenschot Academy

Diensten

Grip op regionale samenwerking (incompany)

Leer de regionale samenwerkingsverbanden van uw gemeente kennen en krijg concrete handvatten aangereikt om als raad effectief te kunnen sturen.

Wgr regionale samenwerking gemeenten

Op 1 juli 2022 treedt de vernieuwde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking. Het doel van de wet is om de democratische legitimiteit van samenwerking tussen overheden te versterken. In 2022 zijn ook de gemeenteraadsverkiezingen: er begint een groot aantal nieuwe raadsleden aan hun eerste raadsperiode. Daarom organiseert Berenschot ook in 2022 de workshops ‘Grip op regionale samenwerking’ voor raadsleden, over effectiever sturen op regionale samenwerkingsverbanden. 

Effectief sturen op deze samenwerkingen is niet makkelijk. Gemeenteraadsleden ervaren dan ook vaak onvoldoende grip op de regio en op regionale samenwerkingsverbanden. En dat terwijl gemeenten een groot deel van hun ambities en opgaven realiseren binnen de regio, én een steeds groter deel van de gemeentebegroting naar regionale samenwerkingsverbanden gaat. Graag helpen we u hier meer grip op te krijgen! 

Duur
2,5 tot 3 uur
Locatie(s)
Locatie, datum en tijd in overleg
Over de opleiding

Grip op regionale samenwerking (incompany)

Voor wie?

De workshops zijn bedoeld voor gemeenteraadsleden, griffiers en gasten van gemeenten. Het is mogelijk om de workshops te volgen als individuele raad of met meerdere raden tegelijkertijd. Door de wettelijke kaders voor grip op regionale samenwerking zijn de workshops voor zowel de nieuwe en meer ervaren raadsleden van toepassing. 

Resultaat

In twee workshops leren de deelnemende raadsleden regionale samenwerkingsverbanden beter kennen en krijgen ze concrete handvatten aangereikt om hier als raad effectief op te sturen. In de workshops putten we uit inzichten van bijeenkomsten met meer dan 150 gemeenteraden en jarenlange ervaring en kennisontwikkeling op het gebied van regionale samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn het essay ‘Grip op samenwerking in de praktijk’ (2018) en de handreiking ‘Grip op regionale samenwerking’ voor gemeenteraadsleden en griffiers (2015). 

Programma

Workshop 1: Effectief sturen op regionale samenwerking 

De bijeenkomst neemt 2,5 tot 3 uur in beslag en is in bedoeld voor zowel de nieuwe én meer ervaren raadsleden. Het programma kent de volgende vijf onderdelen. 

  1. Interactieve presentatie over de nieuwe Wgr: inzicht in de (vernieuwde) wettelijke kaders voor grip op regionale samenwerking voor zowel nieuwe als ervaren raadsleden.  
  2. In gesprek over de regionale samenwerking: een actueel dashboard van de gemeenschappelijke regelingen ontstaat een beeld van de belangrijkste samenwerkingen in de regio. 
  3. Interactieve presentatie over best practices rond grip op regionale samenwerking: goede manieren om governance op gemeenschappelijke regelingen te organiseren.  
  4. Met elkaar in gesprek over grip op regionale samenwerking: raadsleden bespreken wat voor hen goede werkwijzen zijn voor grip op regionale samenwerking. Wat past er bij de opgaven en lokale situatie? 
  5. Plenaire afsluiting: conclusies uit de groepssessies: wat past er bij de opgaven en de regio?  

 

Workshop 2: Regionaal samenwerken in de komende raadsperiode 

Het gezamenlijke gesprek over concrete samenwerking tussen gemeenteraden is een logisch vervolg op de eerste kennisgerichte sessie. Ook deze bijeenkomst neemt  2,5 tot 3 uur in beslag en is in beginsel bedoeld voor zowel de nieuwe én meer ervaren raadsleden. Het programma omvat de volgende vier onderdelen. 

  1. Terugblik op de eerste bijeenkomst: wat waren ook alweer de wettelijke kaders, de belangrijkste samenwerkingen en de goede instrumenten voor grip op regionale samenwerking? 
  2. Focus vaststellen: in een gezamenlijk gesprek bespreken we de focus van de avond. Denk aan een specifieke opgave of specifieke gemeenschappelijke regelingen. 
  3. In gesprek over regionaal samenwerken: raadsleden bespreken regionale samenwerking. Wat zijn de opgaven? Hoe werken we samen? Zijn er concrete afspraken te maken?  
  4. Plenaire afsluiting: delen van de opbrengsten van de deelgesprekken. Wat zijn de gezamenlijke conclusies? 

Werkwijze

We bereiden de bijeenkomsten voor door middel van deskresearch en afstemming met de griffies van de desbetreffende gemeente(n). Deelnemers hoeven zich niet voor te bereiden voor deze workshops. 

Te behalen

Workshop 1: Effectief sturen op regionale samenwerking

Aan het einde van de bijeenkomst ontvangen raadsleden een beknopte hand-out, met daarin een samenvatting van de belangrijkste regels en best practices voor grip op regionale samenwerking. 

Workshop 2: Regionaal samenwerken in de komende raadsperiode

Aan het einde van de workshop ontvangen deelnemers een korte notitie met concrete handvatten voor samenwerking in de regio. Als er meerdere gemeenteraden deelnemen, benoemen we de gezamenlijke kansen én de belangrijkste prioriteiten en aandachtspunten per gemeente. 

Data

Waar en wanneer

Workshop 1: Effectief sturen op regionale samenwerking
Locatie, datum en tijd in overleg
Workshop 2: Regionaal samenwerken in de komende raadsperiode
Locatie, datum en tijd in overleg
Investering

Uw investering

U kunt zowel het gehele programma afnemen als een keuze maken tussen de twee workshops. De workshops zijn respectievelijk € 3.000,- en € 3.500,- exclusief BTW.  Bovenstaande prijzen zijn inclusief voorbereiding, sessie en mogelijk oplevering van stukken. De workshops worden bij u op locatie gegeven. De bovenstaande prijzen zijn voor maximaal 60 personen per workshop. Voor workshops met meer dan 60 deelnemers kunt u een programma op maat aanvragen.  

Heeft u een vraag over de workshops of bent u op zoek naar maatwerk? Neem dan contact met ons op.  

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag