Training HR Analytics in de praktijk | Berenschot Academy

Diensten

HR Analytics in de praktijk

Hoe maakt u optimaal gebruik van alle HR-informatie in uw organisatie? Deze training helpt u concrete stappen te zetten bij het implementeren van HR Analytics.

Afbeelding - HR Analytics in de praktijk

Organisaties beschikken over veel informatie die zij kunnen inzetten om de besluitvorming te verbeteren. Bijvoorbeeld door data over personeel, de uitvoering van HR-processen en resultaten in de organisatie aan elkaar te koppelen en te analyseren. Tal van onderzoeken laten zien dat organisaties die over geavanceerde people analytics beschikken een betere resultaten behalen. Maar hoe maakt u optimaal gebruik van alle informatie en komt u tot gedegen analyses? Deze training helpt u concrete stappen te zetten bij het implementeren van HR Analytics in uw organisatie.

Duur
4 dagen
Investering
€ 2.726,-
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

HR Analytics in de praktijk

Voor wie?

Deze training is ontwikkeld voor (HR)-businesspartners, -managers, -professionals, -businessanalisten, -consultants en lijnmanagers. Omdat HR Analytics zich afspeelt op het snijvlak van HR en Finance, is deze training eveneens relevant voor (HR-)controllers en financieel managers. Deelnemers moeten minimaal over een hbo werk- en denkniveau beschikken. Er zijn geen wiskundige of statistische vaardigheden vereist.

Resultaat

Na afloop van deze training heeft u inzicht in mogelijkheden van HR analytics en bent u bekend met de randvoorwaarden voor een succesvolle implementatie. U weet bovendien welke stappen u moet doorlopen om deze randvoorwaarden op orde te brengen. Daarnaast weet u op welke wijze data kunnen bijdragen aan de kwaliteit en impact van HRM binnen uw organisatie. U weet wat er voor nodig is om een grondige analyse te maken en kunt verschillende analysemethoden en -technieken toepassen. Zo zorgt u voor meer inzicht en kunt u goed onderbouwd besluiten nemen en beleid maken.

Programma

De training ‘HR Analytics in de praktijk’ beslaat vier dagen, waarbij het volgende programma wordt aangehouden.

Dag 1: Rendement van HR Analytics

 • HR-beslissingen en HR-beleid onderbouwen met cijfers: methoden en technieken
 • Ken- en stuurgetallen
 • Beschrijvende analyse
 • Voorspellende analyse
 • HR-businesscases
 • Strategische personeelsplanning (SPP)
 • Welke methoden/technieken zijn geschikt voor welke vraagstukken en voor welke organisaties
 • Praktijkvoorbeelden
 • Oefeningen

Huiswerk

Aan de hand van een vragenlijst gaat u aan de slag met het formuleren van de ambities rond HR Analytics binnen uw eigen organisatie. Vervolgens brengt u in kaart hoe de HR-processen er in de toekomst uit zullen zien als u deze kunt onderbouwen met cijfers.

Dag 2: Toepassen van HR Analytics

 • Kiezen van het juiste vraagstuk
 • Organisatievraagstukken vertalen naar een concrete HR-analyse
 • Opzetten en uitvoeren van de HR-analyse
 • Sturende processen (tactisch)
 • Uitkomsten zodanig presenteren dat de inzichten uit de analyse tot actie leiden
 • Case: stappenplan voor het opzetten en uitvoeren van de HR-analyse
 • Inzichten genereren die bijdragen aan betere HR-beslissingen of beter HR-beleid

Huiswerk

U kiest een HR-vraagstuk waarmee u de rest van de cursusperiode aan de slag gaat in de vorm van een pilot. Aan de hand van een speciaal daarvoor ontwikkeld format treft u voorbereidingen voor een analyse van dit HR-vraagstuk. Tijdens de voorbereiding ontdekt u tegen welke belemmeringen u aanloopt in de praktijk.

Dag 3: Realiseren van HR Analytics

 • HR Analytics succesvol inbedden in de dagelijkse HR-praktijk: actieplan
 • Effectief inzetten van HR Analytics binnen uw eigen HR-afdeling: randvoorwaarden
 • Realiseren van uw eigen ambities met HR Analytics: wat heeft u nodig op het gebied van data, systemen en software, processen, besturing en competenties?
 • Verbeteren van de HR Analytics-voorwaarden in uw eigen organisatie
 • Uitwerken van een actieplan voor het realiseren van uw eigen ambitie rond HR Analytics binnen uw organisatie
 • Zetten van volgende stap in de uitvoering van uw eigen pilottraject

Huiswerk

U brengt de randvoorwaarden in kaart voor de eerder geformuleerde ambitie met HR Analytics binnen uw eigen organisatie. Daar waar nodig past u de opzet van uw pilot aan zodat u deze – gegeven het huidige niveau van de randvoorwaarden binnen uw organisatie – ook kunt uitvoeren. Vervolgens voert u de HR-analyse ook daadwerkelijk uit.

Dag 4: Lessons learned

 • Presentatie van alle actieplannen en pilotprojecten
 • Feedback en tips
 • Zijn de randvoorwaarden voor uw eigen organisatie al op orde?
 • Was het nodig om de eigen analyseopzet te veranderen?
 • Wat waren uw ervaringen met de eerste uitvoering daarvan?

Werkwijze

De vierdaagse training HR Analytics in de praktijk is gebaseerd op relevante theorie over HR Analytics en uitgebreide praktijkervaring van de trainers, waarna u zelf aan de slag gaat met uw eigen bedrijfscase. Het oefenen met HR Analytics is een belangrijk onderdeel in deze training en is er veel interactie. Het doel is om een gebruiksklaaractieplan voor uw eigen organisatie te ontwikkelen. U volgt de lessen met een gelimiteerd aantal cursisten en tussentijds werkt u aan huiswerkopdrachten.

Te behalen

Na het afronden van deze training, ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat.

Data

Waar en wanneer

Nader te bepalen
Utrecht
Investering

Uw investering

Opleidingskosten
€ 2.450,00
Arrangementskosten
€ 276,00
Totaal
€ 2.726,00

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.

Inschrijven

Direct online inschrijven

{{$index + 1}}. {{step.Title}}
{{step.Title}}
{{option.Title}}
{{option.Description}}
{{option.Price | formatPrice}}
Totaalprijs nog niet bekend Totaalprijs {{totalPrice() | formatPrice}} Alle bedragen zijn excl. 21% btw Alle bedragen zijn excl. 5% toeslag