Organisatieontwerp voor management | Berenschot Academy

Diensten

Organisatieontwerp voor management

In deze training krijgt u concrete handvatten om zelf op een gestructureerde manier uw organisatie klaar te maken voor de toekomst.

Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Wat is de waarde van structuur in tijden van agile, scrum en zelfsturing? Staat structuur de wendbaarheid niet in de weg? En wat betekenen trends en ontwikkelingen zoals digitalisering voor uw organisatie? In de training ‘Organisatieontwerp voor management’ krijgt u concrete handvatten om zelf op een gestructureerde manier uw organisatie klaar te maken voor de toekomst. Doe uw voordeel met het abc voor organisatieontwerp!

Duur
1 dag
Investering
€ 678,50
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Organisatieontwerp voor management

Voor wie is de training?

Deze training is ontwikkeld voor business leaders binnen (middel)grote organisaties, bestuurders en managers in overheidsorganisaties, HR-managers en interne organisatieadviseurs.

Resultaat

Na afloop van deze training kent u de geschiedenis, het wetenschappelijk kader en actuele ontwikkelingen rond organisatieontwerp. Ook krijgt u inzicht in de wijze waarop u ontwerpvraagstukken het best kunt aanpakken. U heeft in werkgroepen ervaring opgedaan met het toepassen van concrete methodieken aan de hand van een casus. Dit betreft zowel de analyse, het ontwerp als de implementatie van een organisatieontwerp. Op basis hiervan bent u in staat zelf het ontwerp van uw eigen organisatie te verbeteren.

Programma

De training start met een introductie en kennismaking, waarna u college krijgt over de basis van organisatieontwerp. Daarnaast behandelen we verschillende modellen en de ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen. Vervolgens geven we inzicht in de beste manier om ontwerpvraagstukken aan te pakken.

In het middagprogramma doet u in werkgroepen ervaring op met concrete methodieken aan de hand van een casus. Daarbij horen twee sessies:

  • De analyse van het organisatieontwerp
  • Het kiezen van het ontwerp en de implementatie hiervan

Werkwijze

Tijdens deze training wordt gebruikt gemaakt van verschillende werkvormen. Het ochtendprogramma is in collegevorm en ‘s middags gaat u met andere deelnemers in ontwerpteams actief aan de slag. Na afloop ontvangt u een hand-out van de presentatie.

Te behalen

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Data

Op welke data is de training gepland?

15 november 2021
van 09.30 tot 17.00 uur
Utrecht
3 februari 2022
van 9:30 tot 17:00 uur
Utrecht
7 april 2022
van 9:30 tot 17:00 uur
Utrecht
Investering

Wat betaalt u voor deze opleiding?

Opleidingskosten
€ 630,00
Arrangementskosten
€ 48,50
Totaal
€ 678,50

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.