Succesvol projectmanagement bij de overheid | Berenschot Academy

Diensten

Succesvol projectmanagement bij de overheid (beginners)

In deze training leert u hoe u als beginnend projectleider binnen de overheid mooie resultaten kunt realiseren in projecten.

Berenschot.Shared.Models.GridModels.HeaderWithSuperTextGridModel

Te vaak gaan projecten binnen de overheid mis, kosten ze meer geld of meer tijd, of loopt de samenwerking spaak. Wat is het geheim van een succesvol project? In de training ‘Succesvol projectmanagement bij de overheid (beginners)’ leert u hoe u als beginnend projectleider binnen de overheid een mooi resultaat kunt realiseren. Een resultaat waar u, uw opdrachtgever en uw teamleden echt tevreden over kunnen zijn. Bijvoorbeeld door rust en structuur in uw project te creëren en door haalbare afspraken te maken met uw opdrachtgever en teamleden. Dankzij deze basisvaardigheden op het gebied van projectmanagement krijgt u meer grip op uw project.

Duur
2 dagen
Investering
€ 1.342,00
Locatie(s)
Utrecht
Over de opleiding

Succesvol projectmanagement bij de overheid (beginners)

Voor wie is de training?

Deze training projectmanagement is ontwikkeld voor beginnende projectleiders bij gemeenten en andere overheden, die hun project goed willen managen en succesvol willen afronden. In deze training leert u aan de hand van uw eigen praktijk hoe u basisvaardigheden op het gebied van projectmanagement effectief kunt inzetten.

Resultaat

Na afloop van deze training heeft u meer grip op projecten en beschikt u over de basisvaardigheden om een project met goed resultaat af te ronden. U kent het verschil tussen project- en lijnmanagement en kunt effectief omgaan met de dynamiek die projectmatig werken met zich meebrengt. Daarnaast weet u hoe u een project(organisatie) kunt structureren en inrichten. Tevens kunt u onderscheid maken tussen doel en resultaat. Door het maken van een Product Breakdown Structure weet u overzicht te creëren en voortgang te bewaken. Daarnaast gaat u effectief om met risico’s en stakeholders. Bovendien kunt u op gepaste wijze taken aan projectleden te delegeren.

Programma

In de training ‘Succesvol projectmanagement bij de overheid (beginners)’ gaat u na telkens een korte uitleg over de theorie zelf aan de slag met het structureren en inrichten van uw project en projectorganisatie. De training beslaat twee dagen.

Op de eerste dag gaat u vooral aan de slag met de structuur van een project en de rol van de projectleider. De tweede dag leert u meer over een effectieve organisatie van uw project, opdrachtgever, projectteam en stakeholders. Hiertoe werkt u samen met een andere deelnemer aan een case. Daarbij oefent u met het verkrijgen van commitment voor het realiseren van producten, en werkt u in een rollenspel uit hoe u om kan gaan met een (dreigende) overschrijding van uw deadline en budget. Ook gaat u aan de slag met het analyseren van risico’s en stakeholders binnen een project en leert u die te managen.

Werkwijze

Bij de training ‘Succesvol projectmanagement bij de overheid (beginners)’ gebruiken we zoveel mogelijk actieve werkvormen: niet praten, maar doen! U krijgt de methode ‘Projectmatig creëren’ aangeboden als theoretisch kader en kunt tevens een beroep doen op onze jarenlange ervaring met projectmanagement. Om aan te sluiten bij uw eigen praktijk, spitsen we alle theorie en oefeningen toe op de projecten van u en uw collega-projectleiders. Waar mogelijk nemen we ook persoonlijke leerwensen mee. Zo kunt u het geleerde direct toepassen in de praktijk. Vooraf vragen we u naar uw ervaring en leerwensen. Na afloop ontvangt u hand-outs met casusbeschrijvingen.

Te behalen

Na het afronden van deze training ontvangt u van Berenschot een officieel certificaat van deelname.

Data

Op welke data is de training gepland?

7 en 30 september 2021
09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
30 november en 23 december 2021
09:30 tot 17:00 uur
Utrecht
Investering

Wat betaalt u voor deze opleiding?

Opleidingskosten
€ 1.245,00
Arrangementskosten
€ 97,00
Totaal
€ 1.342,00

Omdat Berenschot ingeschreven is bij het Register Kort Beroepsonderwijs kunnen we, als organisatieadviesbureau, opleidingen btw-vrij aanbieden. Om administratieve lasten te kunnen dekken hanteren we bij btw-vrije producten en diensten een toeslag van 5% over de opleidings- en arrangementskosten.