Formatieonderzoek en werklastmeting | Berenschot

Dienst

Formatieonderzoek en werklastmeting

Wij onderbouwen kwalitatief én kwantitatief welke formatie passend is in uw situatie. Daarbij houden we altijd rekening met de sturing, ambities, structuur en technologie die uw situatie kenmerkt – maatwerk dus.

Organisaties in de publieke sector hebben veelvuldig te maken met veranderingen in de aard, omvang en complexiteit van hun takenpakket. Bijvoorbeeld als gevolg van veranderende wetgeving, samenwerking, uitbesteding en de toenemende automatisering. Dat kan gevolgen hebben voor de benodigde omvang en samenstelling van de formatie. Aan u de taak om in te schatten of de huidige formatie nog bij uw situatie past, welke formatie eventueel nodig is of om aan te tonen dat een extra formatie niet nodig is.


Wij kunnen u bij al deze vraagstukken van dienst zijn. Berenschot heeft jarenlange ervaring met formatieonderzoek. Hierdoor beschikken wij over een omvangrijke benchmarkdatabase met ruim 2.500 organisaties uit verschillende sectoren.

Meer weten?

Stuur een vraag of bel ons direct.

Stuur een vraag
Hoe we dat doen

Onze werkwijze

Om te achterhalen of en zo ja, hoeveel formatie uw organisatie nodig heeft om alle taken uit te voeren, gebruiken wij de volgende instrumenten:

  • Benchmark
  • Formatiecalculatie
  • Productiviteitsmeting
  • Tijdlastmeting
  • Belevingsonderzoek
  • Value stream mapping
  • Knelpuntenanalyse

Door een combinatie van deze instrumenten in te zetten, onderbouwen wij kwalitatief én kwantitatief welke formatie passend is in uw situatie. Daarbij houden we altijd rekening met de sturing, ambities, structuur en technologie die uw situatie kenmerkt – maatwerk dus. Zo krijgt u gerichte sturingsinformatie waarmee u de taakuitvoering kunt optimaliseren en het goede gesprek kunt blijven voeren over de omvang van de capaciteit, het takenpakket en de manier van werken.