Tags

Private inkoop


Leveranciers kunnen een organisatie toegevoegde waarde leveren. Bijvoorbeeld door een optimale ketenlogistiek en leveringsbetrouwbaarheid. Dat stelt u als inkopende organisatie in staat uw eigen klanten een goede logistieke betrouwbaarheid te bieden.

De toegevoegde waarde van leveranciers kan ook liggen in een optimale kostenbeheersing waardoor u met succes een strategie van kostenleiderschap kunt neerzetten. Tot slot is verregaande innovatie door de leveranciers denkbaar, wat een strategie van productleiderschap binnen bereik brengt. De inkoopstrategie is dan ook een belangrijke strategische pijler voor elke organisatie.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Realiseren inkoopbesparingen Een geringe bezuiniging van enkele procenten op inkoopuitgaven kan leiden tot een zeer forse toename van uw winst. Welke besparingen zijn in mijn organisatie met inkoop te realiseren? En welke productgroepen en diensten zijn daarbij het meest kansrijk?
  • Inkopen van toegevoegde waarde (valuesourcing) De prestaties van mijn organisatie zijn sterk afhankelijk van de prestaties van mijn toeleverancier. Hoe kan ik samen met hen de prestaties van de keten continu verbeteren en risico's minimaliseren?
  • Opzetten inkooporganisatie en inkoopstrategieWat zijn de kritische succesfactoren in mijn organisatie voor de realisatie van onze inkoopdoelstellingen? Hoe manage ik de contracten en leveranciers op een goede manier? Hoe professioneel is onze inkooporganisatie op dit moment en welke verbeteringsmogelijkheden zijn er?