Tags

Publieke inkoop


De publieke sector in Nederland koopt in totaal voor circa 120 miljard in bij leveranciers, zo'n 30 tot 50% van de budgetten. Benchmarkonderzoek van Berenschot laat zien dat deze inkoop doorgaans te versnipperd plaatsvindt. Met als gevolg dat er een te groot aantal leveranciers bij betrokken is. Ook wordt bij de inkoopbeslissing te vaak geen inkoopexpertise ingezet en ontbreekt managementinformatie.

Onder druk van de bezuinigingen en teruglopende budgetten raken steeds meer publieke organisaties doordrongen van de noodzaak hun inkoopprocessen te beheersen. Elke besparing op inkoop komt immers ten goede aan personeel of beleidsuitgaven. Berenschot ondersteunt publieke organisaties bij deze professionaliseringsslag van hun inkoop.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Realiseren van inkoopbesparingen Welke besparingen kan ik met inkoop realiseren? Wat kunnen inkoopsynergie en inkoopsamenwerking opleveren? Op welke productgroepen en diensten is het meest te besparen? Welke kritische succesfactoren spelen intern een rol voor het realiseren van die besparingen? Hoe professioneel is onze inkooporganisatie op dit moment en welke verbetermogelijkheden zijn er?

  • Grip op inkoopstromen Hoe krijg ik meer grip op mijn inkoopstromen? Hoe rechtmatig zijn onze aanbestedingen? Hoe houd ik de besluitvormingsprocessen omtrent aanbestedingen in de hand? Op welke manier borg ik de efficiëntie van die vele duizenden kleine aanschaffen in onze organisatie?

  • Verhogen doelmatigheid Europese aanbestedingen De uitvoering van ons beleid is (deels) in handen van externe leveranciers. Hoe vind ik de perfecte match tussen mijn vraag/beleidsdoelstelling en het aanbod van leveranciers? Hoe krijg ik meer zicht en meer grip op de prestaties van mijn leveranciers? Op welke manier kan ik de bijdrage van leveranciers aan mijn beleidsdoelstellingen vergroten?