Aanbestedingsdrempels voor overheidsopdrachten


Per 1 januari 2014 gelden de volgende drempelbedragen. In onderstaande tabel staan de belangrijkste drempelbedragen voor Europese aanbestedingen opgesomd.

Welke overheidsopdrachten

Drempelbedrag

Diensten en leveringen

˜ Centrale overheid

€ 134.000

˜ Alle andere aanbestedende diensten

€ 207.000

Werken

˜ Centrale overheid

€ 5.186.000

˜ Alle andere aanbestedende diensten

€ 5.186.000