Capital Consulting


Als ondernemer heeft u de behoefte om te investeren en te groeien. Een goede strategie is daarbij belangrijk en voldoende kapitaal onontbeerlijk. Nu de bancaire financieringsmogelijkheden - mede door strengere kapitaaleisen - beperkter zijn geworden, zult u voor het realiseren van uw ambities steeds vaker (ook) een beroep moeten doen andere financieringsbronnen.

Voor bedrijven die willen groeien, is private equity het beste alternatief voor of de beste aanvulling op bankfinanciering. Door private equity te combineren met onze kennis van bedrijven bieden wij de oplossing waarmee u uw groeiambities kunt realiseren.

De groei van uw bedrijf staat centraal

Net als u zijn verstrekkers van private equity gericht op waardecreatie op de langere termijn. Met Capital Consulting inventariseren wij de mogelijkheden voor waardecreatie binnen uw bedrijf. U krijgt inzicht in de belangrijkste waardedrijvers, de verbetermogelijkheden op korte termijn en de strategische opties voor groei van uw bedrijf. Vervolgens kunnen wij u toegang bieden tot ons netwerk van gerenommeerde investeerders die onze visie op groei, lange termijn commitment en good governance onderschrijven. Dankzij onze aanpak weten zowel u als de investeerders wat uw waardepotentieel is én hoe dit potentieel kan worden benut. Om het vertrouwen in uw potentieel te onderstrepen, is onze beloning mede afhankelijk van uw resultaat.

Om toegang te krijgen tot Capital Consulting en ons netwerk van investeerders, dient u te voldoen aan de volgende criteria:

 • Bedrijf is gericht op groei.
 • Bereidheid om tijdelijk zeggenschap (deels) op te geven.
 • Minimaal vijf jaar operationeel en met bewezen product of dienst en positieve kasstromen.
 • Kapitaalbehoefte van minimaal € 1 miljoen.
 • Winstgevende historie van in beginsel drie jaar.
 • Omzet minimaal € 10 miljoen.
 • Aantoonbare en sterke groeipotentie.
 • Branches: agrofood, maakindustrie, zakelijke dienstverlening, groothandel en transport & logistiek.

Veelvoorkomende klantvragen

 • Investment check Is mijn businessplan robuust genoeg? Welke bedrijfsaspecten zijn onderbelicht en verdienen nadere onderbouwing? Is mijn bedrijf voldoende interessant voor investeerders?
 • Business review Wat heb ik een investeerder eigenlijk te bieden? Wat zijn de belangrijkste waardedrijvers binnen mijn bedrijf? Wat is het waardepotentieel van mijn bedrijf en welke strategie geeft de beste kans op het benutten van dit potentieel?
 • Management & entrepreneurial review Is het managementteam in staat de waardevermeerderende strategie uit te voeren? Met welke competenties en vaardigheden kunnen de ondernemerskwaliteiten van de directeur worden aangevuld?
 • Investeringsprocesbegeleiding Welke investeerder past het beste bij mijn profiel en ambities? Hoe kom ik tot een optimale deal met de investeerder? Wat is de waarde van mijn bedrijf en de prijs van mijn aandelen? Wat is de beste dealstructuur?
 • Waardecreatie en management Welke maatregelen moeten er nu genomen worden om het waardepotentieel te benutten, in welke volgorde en door wie en met welke middelen? Hoe kunnen wij de gerealiseerde waardecreatie meten en managen? Wat is de beste exit-strategie?

Zie ook

“Private equity firma’s zijn altijd op zoek naar goede bedrijven om in te investeren. Hun tijd en capaciteit zijn echter beperkt waardoor ze niet altijd in staat zijn de potentie van goede bedrijven tijdig te onderkennen of voldoende op waarde te schatten. Goede bedrijven die investeerders willen aantrekken, verhogen hun kansen aanzienlijk door potentiële investeerders inzicht te verschaffen in de mogelijkheden voor groei en waardecreatie, maar ook in de minder sterke punten van het bedrijf. Als bedrijf schiet je er niks mee op investeerders een gelikt verkoopmemorandum aan te reiken waarin fatale gebreken van het bedrijf verborgen blijven en zaken mooier worden voorgesteld dan ze zijn. Inzicht in het waardepotentieel is waar het om draait. Dat is in uw belang, het belang van de investeerder en uiteindelijk ook in ons belang. Wij helpen ondernemers dit inzicht te verkrijgen en te verschaffen. Onze onafhankelijke en objectieve blik fungeert daarbij als een kwaliteitskeurmerk richting investeerders.”