Investment Check


Is mijn business plan robuust genoeg? Welke bedrijfsaspecten zijn onderbelicht en verdienen nadere onderbouwing? Is mijn bedrijf voldoende interessant voor investeerders?

Een goed idee en geld om daarin te investeren hebben elkaar nodig. Veel ondernemers hebben groeiplannen die zij maar moeizaam kunnen financieren. Tegelijkertijd blijkt het moeilijk om de ideeën op een dusdanige manier weer te geven dat hiermee het aantrekken van kapitaal mogelijk wordt gemaakt.

Aan de andere kant zien wij dat er in de markt veel kapitaal is dat een weg zoekt naar een bestemming. Private equity firma’s zijn bijvoorbeeld altijd op zoek naar goede bedrijven om in te investeren. Echter, hun tijd, capaciteit en reikwijdte is vaak beperkt waardoor ze niet altijd in staat zijn om de kansrijke proposities eruit te pikken. U kunt uw slaagkans aanzienlijk verhogen door deze investeerders een helder inzicht te verschaffen in uw propositie en groeipotentieel.

De investment check belicht de vier belangrijkste aspecten waar een investeerder naar kijkt voor hij in een nieuwe organisatie stapt.

Berenschot vier-afwegingsgebieden_400px

Voor ondernemers biedt de investment check inzicht in de aantrekkingskracht die zij hebben op externe financiers. Ook laat het op een relatief eenvoudige manier zien waar de mogelijk zwakke plekken zitten. Zo kan de ondernemer verbeteringen aanbrengen voordat hij of zij investeerders benadert, waarmee de slagingskans drastisch wordt verhoogd.

Voor investeerders biedt de investment check een krachtige tool om snel en eenvoudig zicht te krijgen op de kwaliteit van het voorstel van een ondernemer. Daarbij kijken we niet (alleen) naar financiële aspecten maar ook naar marktstrategische vragen, de wijze waarop de groeiambitie is gepresenteerd in het businessplan, als ook het ondernemerschap van de CEO of DGA zelf.

De investment check is onderdeel van CapitalConsulting van Berenschot, maar kan ook als afzonderlijk product worden afgenomen. Voor meer over de investment check, kijk onder downloads hiernaast.