Business en management/entrepreneurial review


Aan de hand van de uitkomst van de investeringscheck kunnen wij u een maatwerkaanbod doen voor een business en management‑/entrepreneurialreview. Dit houdt in dat wij op basis van onze investeringscheck een verdiepingsslag maken en verschillende aspecten van uw bedrijf onderzoeken die nadere onderbouwing of verdere uitwerking behoeven.

Afhankelijk van onze eerdere bevindingen kunnen dit verschillende aspecten zijn die voor de groei van uw bedrijf van belang zijn, zoals uw strategie, uw markt, uw concurrentiepositie, uw operatie, uw verdienmodel, uw personele mix en uw financiële positie. Tevens kijken wij wat de significante mogelijkheden voor waardecreatie en goed haalbare exitstrategieën zijn.

Een ondernemersassessment kan tevens deel uitmaken van onze review. Met onze ruime ervaring in assessmentpsychologie zijn wij in staat om gefundeerde uitspraken te doen over de kwaliteiten van een ondernemer.

Het resultaat van de business en management‑/entrepreneurialreview is een objectief rapport dat zowel u als investeerders een helder inzicht verschaft in de sterke en minder sterke punten, en de waardepotentie van uw bedrijf. Dit inzicht stelt u in staat te bepalen welke eventuele verbetermaatregelen op de korte termijn nodig zijn en wat uw strategische en waardecreërende opties zijn op de (middel)lange termijn.

Tevens fungeert ons rapport als een kwaliteitskeurmerk en geeft het u de garantie dat de investeerders in ons netwerk met u het gesprek willen aangaan. Op basis van dit gesprek en ons rapport bepalen de investeerders of zij met u het investeringsproces ingaan.