Waardecreatie en management


Wanneer het investeringsproces heeft geresulteerd in een closing, begint het proces tot aan de exit waarin de eerder geïdentificeerde potentie wordt benut en de waarde daadwerkelijk wordt gecreëerd.

In onze rol van huisadviseur of preferedsupplier kunnen wij de dealpartners (u en de investeerder) ondersteunen bij het opstellen van de investment-thesis en het 100-dagenplan met de belangrijkste hefbomen voor waardecreatie; een operationele blauwdruk van wat er moet gebeuren, in welke volgorde, door wie en met welke middelen. Tevens kunnen wij ondersteuning bieden bij het implementeren van waardevermeerderende maatregelen en indien wenselijk bij het implementeren van een waardemanagement‑ en rapportagesysteem. Ten slotte kunnen wij ondersteuning bieden bij het voorbereiden van de exit van de investeerder.