Bedrijfsleven effectief door coronacrisis


Momenteel bevindt de hele maatschappij zich in turbulente tijden. Onzekere tijden ook, met grote impact op het bedrijfsleven, uw organisatie en uw medewerkers. Markten gaan op slot, opdrachten en orders worden uitgesteld of zelfs afgezegd, netwerken komen onder druk door de toename van digitaal verkeer, vragen over thuiswerken, medewerkers die ziek worden.

Deze omstandigheden vragen het uiterste van uw organisatie en raken de kern. Allereerst de zorg voor de gezondheid en veiligheid van uw medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders. Daarnaast moet u de organisatie draaiende houden in een situatie die elke dag kan veranderen. Dit vraagt om strakke regie en crisismanagement, zeer frequente beoordeling van de situatie en het nemen van passende maatregelen. En zodra er aan deze crisis een einde komt, moet uw organisatie er ook weer sterk staan.

Wij denken graag met u mee en hebben alle disciplines in huis die in deze crisistijd van belang zijn. Of het nu gaat om aanpassingen in uw bedrijfsvoering, uw financiële situatie, de bezetting en inzet van mensen, juridische aspecten of (crisis)communicatie. Daarbij nemen wij tevens de belangen van al uw stakeholders mee. Uiteraard ondersteunen wij u passend en creatief in zwaar weer. Zodat u snel kunt handelen in deze onzekere tijd en het heden maar ook de toekomst met vertrouwen tegemoet kunt zien.

Specifiek bieden we in deze crisis de volgende ondersteuning aan:

  1. Business as unusual. Vanuit een onzekere toekomst toewerken naar een gericht actieplan. Creatief bestaande business prioriteren en voortzetten en tegelijkertijd risico’s beheersen. Handvatten voor het vinden en benutten van nieuwe kansen.
  2. Online werksessies. Met medewerkers en klanten effectief online communiceren. Online vergaderen, discussiëren, brainstormen en besluiten nemen.
  3. Samen in dialoog. Als bestuurder en ondernemingsraad samen je verantwoordelijkheid pakken in deze onzekere tijd met een tool die de dialoog faciliteert.
  4. Regierol pakken voor brancheleden. Toegevoegde waarde leveren voor uw leden door hen op effectieve wijze door de coronacrisis heen te loodsen.
  5. Arbeidsvoorwaarden en (steun)maatregelen. Inzicht in beschikbare (steun)maatregelen en de toepassing ervan. Arbeidsvoorwaarden inzetten om de betrokkenheid van uw medewerkers en liquiditeit te behouden.
  6. Hands-on realisatieteams. Kennis, ervaring en/of capaciteit voor een optimale handelwijze in de crisis: wij leveren de projectcapaciteit en denkkracht die u nodig heeft.
  7. Digitaal (samen)werken en verbinden. Ervoor zorgen dat medewerkers - op afstand - gezond, betrokken en verbonden blijven.

  8. Crisis als kans voor innovatie en ontwikkeling. Het vergroten van veranderkracht in crisistijd.

Waar kunnen we u bij helpen?

Business as unusual

Business_as_unusual

Online werksessies

Online_werksessies

Samen in dialoog

Samen_in_dialoog

Arbeidsvoorwaarden en (steun)maatregelen

Arbeidsvoorwaarden_en_steunmaatregelen

Hands-on realisatieteams en extra capaciteit

Hands_on_realisatieteams

Regierol pakken voor brancheleden

Regierol_voor_brancheleden

Digitaal (samen)werken en verbinden

Digitaal_samenwerken

Crisis als kans voor innovatie en ontwikkeling

Crisis_kans_voor_innovatie