Digitaal (samen)werken en verbinden


Vanwege de coronacrisis werken medewerkers op grote schaal thuis en hebben ze minder directe interactie met hun collega’s. Dat stelt hen voor nieuwe uitdagingen. Ze moeten zich razendsnel nieuwe, digitale tools eigen maken om hun werk te doen. Daarnaast kunnen ze vanwege de afstand het gevoel krijgen dat ze niet gezien of niet betrokken worden. Tot slot kan het gebrek aan interactie leiden tot een gevoel van sociaal isolement. Voor u als werkgever is het daarom essentieel uw personeel gezond, betrokken en verbonden te houden.

Aan de slag!

Berenschot ondersteunt u bij de volgende activiteiten zodat u snel meters kunt maken:

  • Opleiden van uw medewerkers in nieuwe digitale werkvormen en platforms, voor nu en na de crisis.
  • Leidinggeven aan en organiseren van werk op afstand zodanig dat medewerkers betrokken en verbonden blijven met de organisatie.
  • Inspirerende, digitale werkvormen als alternatief voor contact tussen collega’s (digital teambuilding).
  • Coaching en ondersteuning op afstand om ervoor te zorgen dat iedereen mentaal weerbaar en gezond de crisis doorkomt.

Behoefte aan daadkrachtige experts?

Wilt u uw medewerkers goed door de crisis loodsen met goede voorzieningen voor het werken op afstand? Neem dan contact op met Egmont Tilleman, Marieke Gersdorf of Francel Vos. Wij staan klaar om u te helpen.