Samen in dialoog


Hoe neem je als OR en bestuurder snel besluiten om de coronacrisis het hoofd te bieden? Besluiten die normaal gesproken advies- en instemmingsplichtig zijn, maar waarbij nu de tijd ontbreekt voor uitvoerige adviesaanvragen, ongelimiteerde vraag- en antwoordrondes en volledig onderbouwd en breed gesondeerd advies. Snelle actie en besluiten zijn geboden, ongeacht de impact op de organisatie en op primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. De BerenschotMedezeggenschapsDialoog® helpt OR en bestuurder samen de schouders eronder te zetten.

Samen verantwoordelijkheid pakken

In tijden van crisis is samen optrekken veel efficiënter dan elkaars plannen bestrijden. Elkaar helpen om ideeën te genereren om de liquiditeit op peil te houden. Onverwachte oplossingen snel implementeren. Geen uitgebreide instemmings- of adviestrajecten, maar samen de ring in gaan. Als OR moet je dan wel de benodigde expertise in huis hebben om regelingen en maatregelen te doorgronden en deze om te zetten in haalbare oplossingen. Ook de communicatie met de achterban behoeft meer aandacht dan normaal.

Door het gebruik van de Medezeggenschapsdialoog wordt je als OR vroegtijdig betrokken bij de plannen van bestuurders. Het gezamenlijk voordeel is tijdwinst: doordat OR en bestuurders elkaars intenties, uitgangspunten en zorgpunten kennen, kunnen zij sneller en kwalitatief betere plannen en afspraken maken.

Behoefte aan daadkrachtige experts?

Wilt u op effectieve wijze de dialoog aangaan met de bestuurder? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij staan klaar om u te helpen.