Strategiecheck voor de anderhalvemeterorganisatie


De COVID-19 crisis heeft nu al grote economische impact. Sommige organisaties draaien overuren, andere zijn (nagenoeg) stilgevallen. Wellicht vraagt u zich ook af of de huidige strategie van uw organisatie nog wel volstaat in de huidige anderhalvemetereconomie. Welke impact deze heeft, ook op langere termijn, en hoe u verder moet. De strategiecheck van Berenschot helpt u (opnieuw) een krachtige koers in te zetten richting de toekomst!

De juiste keuzes

De strategiecheck biedt handvatten om de juiste keuzes te maken en extra focus aan te brengen in uw business. Dit gebeurt in drie stappen:

 1. Externe quickscan: wat betekent de anderhalvemetereconomie voor uw organisatie?
 2. Interne quickscan: hoe staat uw organisatie er (financieel) voor?
 3. Analyse: welk effect hebben deze externe en interne factoren op de strategie van uw organisatie? Welke kwetsbaarheden en kansen zijn er? Waar ligt de huidige strategische prioriteit en welke actieplannen zijn noodzakelijk?

Berenschot kan u ondersteunen bij de uitvoering van de quickscans en zo helpen uw potentieel te bepalen.

Resultaten interne quickscan

 • Inzicht in uw opties voor een rendabele bedrijfsvoering op korte en lange termijn, en in het verbeterpotentieel.
 • Benchmark ‘overhead’: toetsing van de productiviteit van het primaire proces.
 • Analyse van de winstbijdrage van klanten en assortiment.
 • Financiële analyse, financiële en liquiditeitsprognose.
 • Inzicht in mogelijkheden voor herfinanciering.
 • Inzicht in de effectiviteit van organisatie, management en besturing.

Resultaten totale strategiecheck

 • Toetsing van de huidige strategie aan de anderhalvemetereconomie: is de ingezette strategie de juiste met de meeste kans op succes? Of is er een passender strategie te bedenken?
 • Inzicht in passende keuzes voor markten/productgroepen en kanalen, en in het marktpotentieel.
 • Inzicht in de huidige en gewenste marktpositie.
 • (Lijnen voor) een concreet actieplan.

De strategiecheck is onderdeel van de ‘Checklist voor een herstart als anderhalvemeterorganisatie (pdf, 11 MB)’, een complete aanpak die via strategie leidt tot zeer concrete acties op de werkvloer.

Behoefte aan daadkrachtige experts?

Benieuwd of uw organisatie nog de juiste koers vaart voor de korte of lange termijn? Neem dan contact op met Rob de Groot, Luddo Oh of Stephanie Wagenaar. Wij staan klaar om u te helpen.