Gemeentescan coronacrisis: inzicht in de financiële en inhoudelijke consequenties


Gemeenten ondervinden de gevolgen van de coronacrisis op vrijwel elk beleidsterrein. Soms vanwege directe maatregelen door de rijksoverheid of de gemeente zelf. Denk aan de toename van het aantal bijstandsgerechtigde zelfstandigen of het blijven financieren van zorginstellingen, zonder dat daar productie tegenover staat. Maar er worden bijvoorbeeld ook veel minder huwelijken gesloten in deze crisisperiode. En de besluitvorming in de raad ligt stil. Wellicht dat u door alle veranderingen het inzicht én het overzicht dreigt kwijt te raken. Terwijl raad, college of organisatie dat wel nodig hebben.

Consequenties inventariseren

Wilt u inzicht in de gevolgen van de coronacrisis? Met onze scan brengen we deze snel en gestructureerd in kaart. Daarmee heeft u handzaam overzicht met alle consequenties en risico’s, opgebouwd langs de taakvelden van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Zo ziet het college meteen waar de verantwoordelijkheden liggen. Indien gewenst, kunnen wij voor u ook de financiële consequenties van de coronacrisis in kaart brengen.

Prioriteren

Nu de consequenties en risico’s helder zijn, kunt u aan de slag met de prioritering. Welke consequenties wegen het zwaarst, welke risico’s staan u nog te wachten? Op basis daarvan kunt u bepalen welke maatregelen passend zijn en welke prioritering daarbij aansluit. Zo werkt u gericht en onderbouwd aan een prioriteitenlijst.

Regie voeren

De prioriteitenlijst leidt ertoe dat u beter de regie kunt voeren in de coronacrisis. Een daaraan gekoppeld actieplan zorgt ervoor dat u snel grip krijgt op de situatie.

Gericht aan de slag!

Wilt u in deze crisis de regie in eigen hand houden? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Zij vertellen u graag meer over de gemeentescan.