Ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen


Het kabinet presenteert continu nieuwe maatregelen om de economische en maatschappelijke effecten van de coronacrisis zo veel mogelijk te beheersen. Die maatregelen worden vervolgens uitgewerkt tot regelingen. Denk aan de bijstandsregeling voor zzp’ers (Bbz). Daarnaast komen provincies en gemeenten met eigen voorzieningen. Al die regelingen en voorzieningen zullen in detail uitgewerkt én uitgevoerd moeten worden. Ze moeten doorgerekend worden, juridisch juist zijn en kunnen rekenen op draagvlak binnen bestuur en organisatie. Daarnaast moet de uitvoeringsorganisatie opgetuigd en aangestuurd worden. Al met al een grote opgave voor provincies en gemeenten.

Combinatie van kennis

Berenschot heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het in korte tijd neerzetten van werkende maatregelen. Onze teams combineren juridische, financiële, bestuurskundige en informatiekundige kennis. Bestuurskundig juristen en ervaren procesmanagers zijn volledig beschikbaar om in uw organisatie samen met uw medewerkers de uitzonderlijke situatie het hoofd te bieden.

Recente projecten

  • Aanpak stikstof provincie Noord-Brabant. We hebben op ambtelijk niveau leiding gegeven aan het team van twintig personen dat de stikstofmaatregelen voor de provincie ontwikkelde. Tevens hebben we het bestuur begeleid bij de besluitvorming.
  • Procesregie dossier grachten gemeente Amsterdam. Voor de gemeente hebben we het gedoogbeleid ontwikkeld en tot uitvoering gebracht voor de rondvaartbranche. Verder hebben we het brede beleid helpen ontwikkelen en gezorgd voor het bestuurlijk-juridische kader.
  • Aanpak pgb-dossier voor de SVB. Zes adviseurs hebben de SVB geholpen de crisis in het pgb- dossier te bezweren. Samen met SVB-medewerkers hebben we problemen gecategoriseerd, de aanpak ontwikkeld én de uitvoering gecoördineerd.

Behoefte aan daadkrachtige experts?

Kunt u momenteel bij het ontwikkelen en uitvoeren van maatregelen ondersteuning goed gebruiken? Neem dan contact op met Roeland Stolk of Frederik van Dalfsen. Wij staan klaar om u te helpen.