Pitstop herstart projecten


De huidige coronacrisis kantelt de omgeving van projecten en beleidstrajecten. Niet alleen de context verandert, maar ook de inzet en prioritering vanuit de eigen organisatie. Veel projecten vallen daardoor stil of gaan door zonder rekening te houden met de nieuwe omstandigheden. In dat laatste geval is een afweging of herijking vereist.

Korte expertsessie

Wilt u weten of de scope of het resultaat van een project nog past in de nieuwe interne en externe context? In korte expertsessie herijken wij uw project(en). Samen met u bepalen we in een digitale sessie van 2 uur of en welke scopewijziging gewenst is. Tijdens deze sessie gaan we in op inhoud, financiën, projectmanagement, risicomanagement en stakeholderomgeving. Deze korte en krachtige pitstop kunt u desgewenst voor uw hele portfolio laten uitvoeren.

Maak een herstart!

Benieuwd hoe u bestaande projecten alsnog tot een goed einde kunt brengen? Neem dan contact op met Bram Brouwer of Roeland Stolk. Zij helpen u graag verder.