Training en ondersteuning online vergaderen en samenwerken


De coronacrisis brengt werkend Nederland in een digitale stroomversnelling. Overleggen en samenwerken gebeurt sinds kort hoofdzakelijk nog telefonisch en online. En nu digitaal ineens het nieuwe normaal moet zijn, zijn veel organisaties nog niet zover. Hoewel de behoefte aan online communicatie groter is dan ooit, blijven de technische en digitale vergadervaardigheden en technische hulpmiddelen vaak nog achter.

Gelijk online aan de slag

Berenschot leert u alle benodigde vaardigheden en helpt u op weg met veelvoorkomende digitale hulpmiddelen. Na de training kunt u gelijk (weer) online met elkaar aan de slag!

  • Training online vergaderen. Hoe bereid je je voor? Wat zijn de do’s en don’ts? U maakt kennis met veelgebruikte video conference tools: Microsoft Teams, Zoom, Lifesize en Skype. Deze online training duurt 3 uur en kost € 250 per deelnemer. Het trainingsmateriaal krijgt u na de training toegemaild.
  • Training voorzitten online vergadering. Een online vergadering voorzitten vergt een goede voorbereiding. Hoe leid je de vergadering? Welke tools gebruik je waarvoor? U leert werken met veelgebruikte video conference tools: Microsoft Teams, Zoom, Lifesize en Skype. En daarnaast met visuele samenwerktools voor workshops en brainstorms met Post-its en posters: Miro en Mural, Mentimeter en Ideaboardz. Deze online training duurt 4 uur (2x2 uur) en kost € 350 per deelnemer. Het trainingsmateriaal krijgt u na de training toegemaild.
  • Training voorzitten online crisisoverleg. U leert een online crisisoverleg voeren volgens de BOB-methode (Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming), om gezamenlijk heldere besluiten te nemen. Om chaos te voorkomen, structureert het model het teamgesprek. U maakt kennis met veelgebruikte video conference tools: Microsoft Teams, Zoom, Lifesize en Skype. En daarnaast met Visuele samenwerktools voor workshops en brainstorms met Post-its en posters: Miro en Mural, Mentimeter en Ideaboardz. Deze online training duurt 4 uur (2x2 uur) en kost € 350 per deelnemer. U krijgt het trainingsmateriaal na de training toegemaild.
  • Faciliteren online vergaderen. Berenschot kan de vergadering (helpen) leiden, waarbij wij – en u dus ook – desgewenst gebruik maken van video conference tools.

Behoefte aan daadkrachtige experts?

Kunt u momenteel bij het online vergaderen en samenwerken pragmatische ondersteuning goed gebruiken? Neem dan contact met op met Marvin Hanekamp. Wij staan klaar om u te helpen.