Nederlandse ecosystemen

Gepubliceerd op 16 augustus 2011

Bedrijven kiezen er steeds meer voor om samen te werken, met soortgelijke bedrijven of aanvullende bedrijven. Steeds vaker is er sprake van gezamenlijke (open) innovatie. Ook wordt gekozen voor samenwerking met overheden.

Bij grotere samenwerkingsverbanden van verschillende soorten bedrijven en overheid spreekt men van ecosystemen. Voorbeelden zijn de High Tech campus in Eindhoven, Innovatie Cluster Drachten en Food Valley in Wageningen. Ecosystemen van wereldklasse worden hotspots genoemd. Op dit moment speelt met name de discussie rondom de ecosystemen in de vorm van topsectoren. Deze 10 topsectoren vormen het hart van het nieuwe Nederlandse industrie-denken en de opvolgers van de sleutelgebieden zoals geformuleerd door het Nationale Innovatieplatform en Pieken in de Delta.

Berenschot ondersteunt individuele bedrijven en overheden bij het zoeken van de juiste samenwerkingspartners en ondersteunt groepen bedrijven en sectoren op het gebied van business- en technologyroadmapping, inrichten van samenwerkingsverbanden, open innovatiecampussen, business plannen en projectmanagement. Aandachtspunten zijn daarbij:

  • Voor bedrijven: Hoe ziet mijn innovatie-agenda eruit? Hoe zet ik samenwerking op met anderen? Hoe krijg ik de financiering rond? Hoor ik bij een bepaald topgebied, welke partijen doen daar allemaal in mee en hoe krijg ik verbinding met het topgebied?
  • Voor overheden: Hoe arrangeer ik samenwerking/ecosystemen? Zetten we in op de regio of juist op een sectorale aanpak? Ga ik aanjagen of regisseren? Welke instrumenten zijn hiertoe effectief en effciënt?

Ook kan Berenschot u helpen bij het opzetten of evalueren van innovatie- en samenwerkingsbeleidsinstrumenten.