Vangnet voor Victor- Berenschot

Vangnet voor Victor

Publicatie
Vangnet voor Victor

Deel deze publicatie

Datum

22 januari 2021

Vangnet voor Victor bevat inzichten uit de werelden van zorg en veiligheid én waar die twee werelden elkaar raken en verbinden.

Auteur(s)
Marijke Synhaeve en Astrid Jansen
ISBN
978 90 828 7989 6
Uitgavedatum
2020
Prijs
24,99 (incl. verzendkosten en excl. btw)

Vangnet voor Victor

'Vangnet voor Victor' bevat inzichten uit de werelden van zorg en veiligheid én waar die twee werelden elkaar raken en verbinden.

Victor is een van de casussen in het boek. Hij staat voor een groep kwetsbare mensen met complexe problemen. Mensen die een gevaar kunnen vormen voor zichzelf en/of anderen. Mensen die op het snijvlak zitten van zorg en veiligheid en daar nog te vaak tussen de wal en het schip vallen. Hoe kunnen we mensen als Victor en de mensen in hun omgeving passende zorg en hulp bieden? En hoe kunnen we tegelijkertijd de veiligheid waarborgen voor de samenleving? Samenwerking is het sleutelwoord.

In dit boek:

  • Delen we beelden uit de praktijk: ervaringen, dilemma’s, valkuilen, succesverhalen en inzichten vanuit verschillende invalshoeken over (de samenwerking tussen) zorg en veiligheid
  • Geven we een podium aan betrokkenen: van wetenschappers en bestuurders tot professionals en ervaringsdeskundigen
  • Bieden we praktische handvatten om zorg en veiligheid succesvol te verbinden

Dit boek biedt niet dé oplossing, maar wel reflectie, inspiratie en inzichten om samen tot betere oplossingen te komen. Op bestuurs- en beleidsniveau en in de praktijk.