Klantcases


Berenschot kent de groothandel als geen ander. Wij zijn bekend met de marktontwikkelingen, marktmechanismen en werkprocessen. Op basis daarvan hebben we diverse groothandelsondernemingen, branche(gerelateerde) organisaties en leveranciers aan handelsbedrijven met raad en daad terzijde gestaan.

Berenschot heeft een internationaal opererende technische groothandel ondersteund bij de ontwikkeling en de Europese uitrol van het vernieuwde e-businessmodel.

In nauwe samenwerking met de directie is het businessconcept voor de online sales aan dealers bepaald en de centrale supportorganisatie (logistiek, category management, salessupport, ICT, etc.) is uitgelijnd, inclusief het bijbehorende besturingsmodel. Het model is zo ontwikkeld dat nieuwe landen eenvoudig ingevoegd kunnen worden en dat daarbij met lokale businessaspecten rekening kan worden gehouden. Hiermee heeft de organisatie gewonnen aan slagvaardigheid en klantgerichtheid, terwijl de operational excellence focus van de centrale supportorganisatie gewaarborgd is.

De onderneming is Europees marktleider. Zij profiteert van alle schaalvoordelen van het uitrollen van het e-businessmodel en heeft een grote voorsprong op haar concurrenten omdat het web-platform inmiddels in de hele sector leidend is in Europa. The winner takes it all!

Berenschot heeft een globaal opererende, duurzame importeur/groothandel in vis (zowel vers als diepvries) ondersteund bij het ontwikkelen van de internationale strategie en een bijbehorend businessmodel.

In nauwe samenwerking met de directie en het managementteam van de onderneming is een analyse gemaakt van de bestaande, geïntegreerde bedrijfsvoering en de trends en mogelijkheden voor de toekomst van de commerciële positionering, de operationele processen en de organisatie-inrichting. Op basis van de verkregen inzichten is besloten de twee marktsegmenten, vers en diepvries, strategisch te ontkoppelen en is het businessmodel voor de nieuwe situatie ontwikkeld. De onderneming kan hiermee optimaal inspelen op de specifieke, onderscheidende wensen van de beide business-segmenten. De ontwikkelde strategie en het aangepaste businessmodel vormden aansluitend de basis voor herinrichting van de operationele processen en de implementatie van een nieuwe ICT-omgeving waarmee de efficiency van de bedrijfsvoering beduidend is verbeterd.

Berenschot heeft een innovatieve, internationaal opererende handelsonderneming in stadsmeubilair en speeltoestellen ondersteund bij het ontwikkelen van de toekomstige strategie, het businessmodel en de organisatie-inrichting.

In nauwe samenwerking met het managementteam van de onderneming zijn de mogelijkheden onderzocht voor versterking van de toekomstige internationale businesspropositie. De nieuwe inrichting biedt het bedrijf de mogelijkheid in te spelen op de eisen van de diverse, internationaal verschillende klantsegmenten in combinatie met een efficiënte, interne backbone bedrijfsvoering. Vanuit de aangepaste strategie en het ontwikkelde businessmodel is intensieve ondersteuning geweest bij de herinrichting van de ICT- en e-commerce-omgeving. Omdat de onderneming ook vooruitstrevend is op het gebied van productontwikkeling, was optimalisering van het research- en ontwikkelproces in het traject opgenomen.