Team


Overloop van Ruud_40

Ruud van Overloop heeft een ruime ervaring in de segmenten technische groothandel en de toeleverende (maak)industrie: strategieontwikkeling, businessmodellen, e-business solutions, change- en projectmanagement. Expertises: Value Chains, Supply Chain Management, Operational Excellence en ICT-toepassingen.

Ambrosius Wieke_40 Wieke Ambrosius ondersteunt bedrijven bij het opstellen en in de praktijk brengen van nieuwe businessmodellen, het concreet maken van de strategische richting van uw bedrijf en het uitvoeren van markt- en klantonderzoek. Ook houdt zij zich bezig met de impact van digitalisering op ketens en businessmodellen, waaronder B2B2C.
Sturm_Hubert_40 Hubert Sturm heeft veel ervaring op het gebied van ondernemingsstrategie en de transitie naar nieuwe business- en verdienmodellen. Daarbij speelt de impact van digitalisering op bedrijfsstrategie en businessmodellen een grote rol. Hij is voornamelijk werkzaam in de bouwtoelevering, industrie, groothandel en technische dienstverlening. Hij ondersteunt bedrijven in het transitieproces van oude naar nieuwe businessmodellen.
Veen_Lindy van der_40 Lindy van der Veen begeleidt bedrijven bij strategische vraagstukken en de transitie naar nieuwe business- en verdienmodellen. Recentelijk heeft Lindy een masterclass ontwikkeld en begeleid voor groothandels, waarin in vijf modules bij de toekomst van de groothandel is stilgestaan.