Uw uitdaging


De nieuwe digitale werkelijkheid biedt kansen voor de groothandel: alles kan en gaat online. Dat heeft veel impact: op uw keten, uw marktpositie, uw klanten en op het businessmodel van uw bedrijf. Om hierop in te spelen zijn slimme keuzes noodzakelijk. En deze moeten ook worden gerealiseerd!

Groothandels staan voor de grote uitdaging om de onderneming aan te passen aan de spelregels van de digitalisering. U ziet de kansen van onlinemogelijkheden en de impact die de digitaliseringslag heeft op uw bedrijf. We staan aan de vooravond van een herstructurering in de groothandelsbranche. In feite gaat het om een compleet andere inrichting van de keten van producent tot eindgebruiker/klant, waarbij de eindgebruiker steeds meer macht krijgt. Dat vergt slimme keuzes maken. En ook het realiseren van die keuzes.

Voor de groothandel zijn er voldoende kansen: van service groothandel tot aan ketenregisseur. Wij hebben de verschillende rollen voor de groothandel in kaart gebracht en getoetst op hun kans van slagen. Kies een strategische partner,kies twee van de twintig markten waar u nu actief op bent en kies voor kennis en regie in plaats van voor producten. Want met producten alleen gaat u het echt niet meer verdienen!

Wij onderscheiden vijf overkoepelende klantvragen:

  1. Continuïteit Is mijn onderneming wel groot en rendabel genoeg om alleen verder te gaan? Het gaat slecht met mijn bedrijf. Hoe blijf ik bestaan, heb ik überhaupt kansen? Ik overweeg binnenkort met pensioen te gaan, maar er is geen opvolger. Wat nu?
  2. Positionering Blijf ik in de bestaande markten concurrerend? En zo ja, hoe? Hoe help ik de klant van morgen, hoe positioneer ik mij? Hoe sterk is mijn merk? Moet ik gaan leveren onder mijn eigen naam of juist niet? Wat kan ik met een webshop? Hoe speel ik in op ontwikkelingen op het gebied van social media?
  3. Operational Excellence Hoe kan ik tegen de laagste kosten werken? Hoe koop ik zo scherp mogelijk in? Hoe zit het met mijn liquiditeit? Hoe bestuur ik mijn bedrijf, hoe stuur ik op voorraad en ben ik een betrouwbare leverancier? Dragen de artikelen in mijn assortiment bij aan de bedrijfsvoering? Welke ICT-systemen helpen mij om succesvol te blijven?
  4. Human Capital Is de CAO van onze branchevereniging qua beloning nog marktconform? Hebben we de goede mensen in huis, kunnen ze doorgroeien?
  5. Duurzaamheid Hoe kan ik invulling geven aan het thema duurzaamheid binnen mijn bedrijf?

Berenschot helpt ondernemers bij het maken van de juiste keuzes voor de toekomst en is een betrokken partner bij de daadwerkelijke transformatie: wij blijven tot het werkt!