Wij blijven tot het werkt!


Berenschot helpt groothandels door hun keuzes voor de toekomst heen. Met een pragmatische aanpak, waarmee u als ondernemer met een beperkte tijdsbesteding samen met uw MT de koers naar 2020 kan uitzetten. Geen abstracte vergezichten, maar een concrete vertaling van de nieuwe rolverdeling in 2020. Hierin zijn alle relevante aspecten van future check, strategy design, nieuwe businessmodellen tot en met implementatie opgenomen. Het resultaat: heldere keuzes voor de toekomst die ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden. Wij blijven tot het werkt!

GRT