Internationaal


Al meer dan 30 jaar voert Berenschot opdrachten uit voor private en publieke partijen in opkomende markten en lagelonenlanden. We hebben vestigingen in Nederland, België, de Nederlandse Antillen en Brazilië. Daarnaast beschikken we over een wereldwijd netwerk van partners en geassocieerde consultants.

Private sector: handel en investeringen in opkomende markten

De opkomende markten bieden interessante kansen voor export en investeringen vanuit Nederland. Latijns-Amerikaanse, Aziatische en in het bijzonder Afrikaanse markten worden vaak onderschat, maar bieden feitelijk in veel gevallen een hoge consumentenvraag en potentie voor lokale productie. In de afgelopen jaren zijn er innovatieve strategieën ontwikkeld, gericht op het bereiken van grote groepen consumenten met relatief lage inkomens. Berenschot heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en implementeren van praktische bedrijfsstrategieën, gericht op opkomende markten. De kracht van onze aanpak is vooral de combinatie van creatief advies met uitvoeringsondersteuning ter plekke. Hierbij werken onze eigen consultants samen met onze lokale partners.

Publieke/non-profitsector: internationale samenwerking en technische assistentie

Internationale samenwerking is een dynamische wereld. Beleid, samenwerkingsstrategieën en financieringsvormen veranderen doorlopend. We zien een verschuiving naar meer betrokkenheid van de private sector en innovatieve vormen van projectfinanciering. Overheid en samenleving monitoren kritisch de effecten en efficiency van ontwikkelingsprogramma's. Berenschot helpt publieke organisaties en ontwikkelingsorganisaties om de programma's te optimaliseren. We beoordelen projectvoorstellen en we beheren fondsen. Met grote regelmaat evalueren wij internationale samenwerkingsprogramma's en beleid. Als onafhankelijk adviesbureau met lokale partners zijn wij goed uitgerust voor deze taken. Ontwikkelingsorganisaties kunnen daarnaast bij ons terecht voor vraagstukken omtrent hun strategieontwikkeling en programmaformulering.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Base of the Pyramid Hoe bereikt mijn bedrijf nieuwe consumenten in landen met een laag inkomensniveau?
  • Publiek-private samenwerking Hoe krijgen we bedrijven en overheden door één deur bij het uitvoeren van projecten in ontwikkelingslanden?
  • Subsidies Hoe komt mijn organisatie aan (co)financiering om een project in een arm land te kunnen uitvoeren?
  • Projectmanagement Mijn projecten in nieuwe opkomende markten komen lastig van de grond en ik heb binnen projecten te maken met complexe samenwerkingsverbanden. Hoe vind ik de juiste lokale mensen en voorkom ik veel vertragingen of financiële tegenslagen?
  • Beheer van fondsen Hoe kunnen we onze fondsen voor ontwikkelingslanden zo effectief en efficiënt mogelijk aanwenden?
  • Strategisch advies Wat moet er gebeuren om onze organisatie klaar te maken voor de toekomst?
  • Evaluatie Is mijn programma doeltreffend? Is mijn programma doelmatig?
  • Technische ondersteuning Waar haal ik binnen twee weken consultants vandaan voor een ontwikkelingsproject in de private sector in Mali?
  • Dutch Good Growth Fund Hoe kan ik internationale projecten financieren? Welke mogelijkheden biedt het nieuwe fonds van Ploumen voor mijn bedrijf?