Dutch Good Growth Fund (DGGF)


Het revolverende Dutch Good Growth Fund van € 700 miljoen sinds 2014 biedt Nederlandse ondernemers alternatieve financiering van internationale projecten in opkomende markten in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Maar wat betekent dit voor u?

Financiering van MKB in Emerging Markets

Traditiegetrouw stappen mkb-ondernemers vaak als eerste naar hun bank voor de financiering van een investering in een emerging market. Echter, Nederlandse banken verstrekken steeds minder makkelijk bancaire leningen. DNB-president Klaas Knot verwacht niet dat de banken hun rol als bedrijfsfinancier ooit weer zullen oppakken zoals ze dat voor de kredietcrisis deden. Financiering door banken van internationale uitbreiding is zo mogelijk nog lastiger. Bankiers zijn vaak minder goed in staat om risico’s van een internationaal project goed in te schatten. Ondernemers kijken daarom vaker naar alternatieve financiering. Private Equity, Venture Capital of crowd funding bieden echter vaak geen oplossing, waardoor ondernemers geïdentificeerde kansen in het buitenland niet kunnen verzilveren. Veel lage- en middeninkomenslanden lopen hierdoor tevens de kans mis om zich te ontwikkelen als handelspartner van Nederlandse bedrijven.

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Op 1 juli 2014 heeft Minister Ploumen het nieuwe Dutch Good Growth Fund (DGGF) officieel gelanceerd. Het programma past in het beleid van het combineren van hulp, handel en investeringen. Het DGGF stimuleert Nederlandse bedrijven om vaker in Azië, Latijns-Amerika en Afrika te ondernemen. Nederlandse kennis en kunde kunnen een belangrijke impuls geven aan lokale economieën. Deze regeling geldt voor een lijst van 68 landen. De actuele DGGF-landenlijst kunt u rechts op deze pagina downloaden.

Voor de uitvoering van het DGGF is een revolverend investeringskapitaal van in totaal € 700 miljoen beschikbaar om in te spelen op het missing middle fenomeen van zowel het Nederlandse als lokale bedrijfsleven. Het fonds is onderverdeeld in drie sporen met elk haar eigen doelgroep en financieringsvormen. Via de links in het gele kader rechts komt u meer te weten over het beheer, de focus en de voorwaarden.

Inmiddels hebben meerdere Nederlandse en lokale organisaties succesvol een financiering aangevraagd. Zie voor een actueel overzicht de pagina’s per spoor in het gele kader.

Berenschot en het Dutch Good Growth Fund

Berenschot heeft in de afgelopen 20 jaar vele Nederlandse MKB-ers en multinationals begeleid in het succesvol uitbreiden naar opkomende markten in Afrika, Oost-Europa, Latijns Amerika en Azië. Middels ons wereldwijde netwerk van lokale consultants en onze kennis van de markten signaleren wij internationale kansen en assisteren wij ondernemers in het verzilveren van deze kansen. Meer inzicht in onze aanpak is terug te lezen in onze klantencases en ons boek Doing Business in Africa.

De samenwerking tussen Berenschot en onze Corporate Finance partner MBCF biedt u als internationaal opererende bedrijven een uniek gezamenlijk aanbod: zowel kennis en netwerk in opkomende markten en ervaring met financieringsvoorstellen, als expertise in structured finance en een waardevol netwerk bij private investeerders.

Wat betekent het DGGF voor u?

Financiering is maatwerk. Graag gaan we met u in gesprek over wat het Dutch Good Growth Fund voor bedrijf kan betekenen. Wij maken graag tijd voor u vrij via een vrijblijvende intake. Zie ook onze dienstverlening rondom de SIB-regeling en subsidies voor haalbaarheidsstudies en demonstratieprojecten.