Spoor 1: Financiering Nederlands MKB


Vanaf 1 juli 2014 is vanuit het DutchGoodGrowthFund (DGGF) € 175 miljoen beschikbaar voor directe financiering aan Nederlandse MKB-bedrijven, die met een sterke business case op een verantwoorde manier willen ondernemen in ontwikkelingslanden. De doelstelling is het intensiveren van ontwikkelingsrelevante investeringen in en handel met lage- en middeninkomenslanden via het commercieel financieren van activiteiten van het MKB.

Doelgroep: wat verstaat men onder “Nederlands MKB”?

Het ministerie houdt de Europese definitie van MKB aan. Dat betekent dat een bedrijf een jaarbalans van maximaal € 43 miljoen en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen mag hebben. Tevens dient het bedrijf in beide gevalllen niet meer dan 250 werknemers in dienst te hebben. De MKB onderneming heeft op het moment van verstrekking van de financiering een vestiging of filiaal in Nederland en oefent niet het bank-, verzekerings-of beleggingsbedrijf uit en heeft ook geen participatiemaatschappij. Eventueel kunnen grotere ondernemingen ook in aanmerking komen. Het dient dan wel noodzakelijk te zijn voor het MKB waarmee zij samenwerken, waarbij binnen de samenwerking het accent op het MKB ligt.

Om wat voor financiering gaat het?

In spoor 1 gaat het in principe om directe financiering in de vorm van een lening. De financiering wordt verstrekt als ondernemingsfinanciering en niet als projectfinanciering.

Het aanbod vanuit het DGGF is additioneel aan de diensten van bestaande financiers, die nu vaak terughoudend zijn met het verstrekken van financiering vanwege de – gepercipieerde –risico’s in dergelijke landen. De financiering van het DGGF dient als hefboom voor aanvullende financiering van andere investeerders. Uit het voorstel moet blijken dat de deskundigheid, betrouwbaarheid, financiële draagkracht en stabiliteit van de (co-)financier voldoende gewaarborgd is. Deze vereiste (co)-financiering moet in zijn geheel in geld worden verstrekt.

Commerciële haalbaarheid

Leningen en garantieverstrekkingen die ten laste komen van DGGF moeten commercieel haalbaar zijn. Er moet dus sprake zijn van een zorgvuldig uitgewerkte business case. Daarnaast zijn er een aantal voorwaarden waaraan elke aanvraag moet voldoen. Voorbeelden hiervan zijn bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven van het bedrijf en de investering in het beoogde land.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het Dutch Good Growth Fund financiert MKB ondernemingen met een degelijk investeringsplan waarbij niet alleen gekeken wordt naar de financiële prestaties, maar ook of het bedrijf en de investering voldoen aan de eisen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en ontwikkelingsrelevantie. Denk hierbij aan groei van lokale werkgelegenheid, duurzame overdracht van kennis en vaardigheden, technologie en innovatie en verbetering van de lokale productiekracht van de betrokken onderneming.

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) vraagt zowel expertise op gebied van bedrijfsfinanciering als aanvragen voor publieke fondsen. Ons team van Berenschot en Mazars Berenschot Corporate Finance denkt graag met u mee bij het opstellen van een solide en maatschappelijk verantwoord investeringsvoorstel. Als u wilt weten wat het fonds voor uw bedrijf kan betekenen, neem vrijblijvend contact op met ons internationale team via +31 30 2 916 888.