Spoor 2: Financiering lokaal MKB


Voor de uitvoering van het DGGF is een revolverend investeringskapitaal van in totaal € 700 miljoen beschikbaar als antwoord op het missing middle fenomeen van zowel het Nederlandse als lokale bedrijfsleven. Het fonds is onderverdeeld in drie sporen. Op deze pagina vindt u informatie over spoor 2, uitgevoerd door PriceWaterhouseCoopers (PwC) en TripleJump.

Duurzame en inclusieve groei begint bij verbetering van het ondernemingsklimaat en lokale investeringsmogelijkheden spelen daarin een belangrijke rol. Lokaal MKB is een grote aanjager van lokale werkgelegenheid en kennisontwikkeling. Spoor 2 richt zich daarom op financiering van activiteiten van het midden- en kleinbedrijf in lage- en middeninkomenslanden. Het budget voor spoor 2 is € 175 miljoen, eventueel aangevuld met extra geld na de mid-term evaluatie in 2015.

Middels leningen vanuit het DGGF, kunnen financiers die in de basis bereid zijn om tot financiering van de lokale vestiging van een MKB-onderneming over te gaan, maar om bijvoorbeeld balanstechnische redenen hier niet toe in staat zijn, geholpen worden om deze financiering toch te kunnen verstrekken. Daarnaast wordt extra nadruk gelegd op ondernemers die actief zijn in fragiele staten en jonge en vrouwelijke ondernemers uit 68 DGGF landen (pdf, 4,5 MB).

Doelgroep:

Spoor 2 van het DGGF steunt bestaande en nieuw op te richten investeringsfondsen die financieringen verstrekken aan lokaal MKB en financiële instellingen. In wezen is het dus een fonds voor fondsen. Er zijn twee soorten instanties die direct aanspraak kunnen maken op leningen en garanties vanuit spoor 2:

  • Banken die gevestigd zijn in een DGGF land, bij voorkeur zogenaamde netwerkbanken, zijnde banken met een uitgebreid netwerk en/of vestigingen in meerdere DGGF-landen. Ook kan het DGGF garanties bieden ter dekking van eventuele verliezen op een verstrekte lening.
  • Investeringsfondsen ingericht naar het recht van één van de lidstaten van de Europese Unie met het oog op het verwerven van participaties door deze financier (Fund-in Fund financiering). Het DGGF kan op aanvraag van een financier (een participatiemaatschappij of investeringsfonds) een lening verstrekken voor het verkrijgen van participaties in MKB ondernemingen voor het doen van ontwikkelingsrelevante investeringen in een DGGF land. Doordat de terugbetaling plaatsvindt op basis van een voldoende gunstige verhouding voor het investeringsfonds, levert dit een hefboomwerking op voor het rendement van de private kapitaalverschaffers. Dit stimuleert private kapitaalverschaffers (meer) te gaan investeren in ontwikkelingsrelevante expansie. Tot slot kan het DGGF garanties bieden ter dekking van eventuele verliezen op een verstrekte financiering.

Zowel de financier als de MKB onderneming dienen te voldoen aan de voorwaarden genoemd in Artikel 21 van de Algemene groepsvrijstellingverordening.

Voorwaarden spoor 2 en de uitvoering.

Binnenkort zullen PwC en Triple Jump de voorwaarden publiceren waaraan aanvragers van spoor 2 dienen te voldoen. Houd onze DGGF-website in de gaten of neem contact op via +31 30 2 916 888 om vrijblijvend op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het Dutch Good Growth Fund.