Spoor 3: Exportfinanciering Nederlands MKB


Voor de uitvoering van het DGGF is een revolverend investeringskapitaal van in totaal € 700 miljoen beschikbaar als antwoord op het missing middle fenomeen van zowel het Nederlandse als lokale bedrijfsleven. Het fonds is onderverdeeld in drie sporen. Op deze pagina vindt u informatie over spoor 3 uitgevoerd door AtradiusDSB.

Spoor 3 richt zich op financiering van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf dat exporteert naar lage- en middeninkomenslanden. Om de kwaliteit van lokale dienstverlening en productiviteit van de maakindustrie te verbeteren, kan Nederlands MKB beroep doen op exportkrediet van het DGGF. Dit aanbod is aanvullend aan het bestaande EKV. Het richt zich op kleinere transacties met een kortere looptijd en is open voor 68 DGGF-landen (pdf, 4,5 MB) waarvoor eerder geen krediet werd verstrekt.

Atradius DSB* is uitvoerder van spoor 3. Tot 2017 is er minimaal € 175 miljoen beschikbaar vanuit het DGGF. Voor 2014 is het budget vastgesteld op € 33,3 miljoen en gaat op 1 juli 2014 open.

Risicobeperking en concurrentieverbetering via kredietverzekeringen van het DGGF

Nederlandse MKB-bedrijven lopen verschillende risico’s als een buitenlandse order binnenkomt. Het komt vaak voor dat er enige tijd zit tussen het ontvangen van een order van een buitenlandse klant en de daadwerkelijke betaling. Tijdens deze periode van fabricage, distributie en installatie ligt het financiële risico vaak bij de (Nederlandse) leverancier. Oplossingen die momenteel frequent worden toegepast zijn het opstellen van IOU’s of het aangaan van korte termijn leningen. Middels het Dutch Good Growth Fund kan de ondernemer voorafgaand aan de levering via Atradius DSB geld ontvangen om de cash flow gezond te houden. Ook kan het DGGF betalingsrisico’s tot € 15 miljoen verzekeren. Het DGGF biedt daardoor ook kansen voor het Nederlands MKB om lokale klanten gunstigere betalingscondities te bieden.

Daarnaast kan Atradius DSB middels het DGGF financiering bieden door bevoorschotting van handelswissels tot € 2 miljoen. Het lukt Nederlandse banken namelijk vaak niet om Nederlandse ondernemers een verdiscontering van transacties van minder dan € 2 miljoen aan te bieden. Als de exporteur wissels heeft getrokken op de afnemer, kan de exporteur de wissels aan Atradius DSB verkopen (disconteren) bij levering.

Tot slot biedt het Dutch Good Growth Fund technische assistentie, gericht op bedrijven die beperkte ervaring hebben met exporteren via Atradius. Er is in totaal € 9 miljoen beschikbaar om hiermee de ontwikkelingsrelevantie van een transactie te vergroten. Voorbeelden zijn o.a. training, milieueffectrapportages (EIAs) of de installatie van extra machines die nodig zijn om de primaire kapitaalgoederen beter of duurzamer in te kunnen zetten.

Voorwaarden voor DGGF spoor 3

Atradius DSB heeft een aantal voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen. Bijvoorbeeld:

  • De aanvrager is een MKB-bedrijf met een vestiging in Nederland met minder dan 250 FTE, maximaal € 43 miljoen balanstotaal en een jaaromzet van minder dan € 50 miljoen. Daarnaast is maximaal 20% van het budget beschikbaar gesteld voor grotere bedrijven.
  • Het fonds is gericht op transacties met in beginsel een gezond betalingsrisico.
  • De kredietduur en grootte moet passen in het kader van het DGGF. De looptijd dient bijvoorbeeld korter te zijn dan 1 jaar en de maximale schadevergoeding bedraagt tussen € 300.000 en € 15 miljoen.
  • Het product dient te bestaan uit minimaal 20% toegevoegde waarde uit Nederland.
  • De transactie dient te voldoen aan internationale MVO standaarden en ontwikkelingsrelevant zijn.

De regelgeving en premies die van Atradius DSB hanteert zijn gebaseerd op Europese maatstaven en zijn vergelijkbaar met het EKV.

* Atradius DSB is een afkorting voor Atradius Dutch State Business NV. Deze instantie heeft een overeenkomst met de overheid om als uitvoerder ondernemingen te assisteren in het verkrijgen van exportorders en het structureren van financiering. De Nederlandse Staat is de verzekeraar van de polissen die Atradius Dutch State Business uitreikt. Atradius Dutch State Business is onderdeel van de Atradius Groep.