Starters International Business (SIB) – advies voor internationaal zakendoen


Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de RVO stimuleren bedrijven die de stap willen maken naar markten in het buitenland middels SIB-vouchers.

“Export en internationalisering zijn essentieel voor de Nederlandse economie”, aldus minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking eerder dit jaar. Ook het Berenschot Strategy Trends rapport wijst uit dat anno 2015 internationalisering een van de sleutelonderwerpen is onder de 323 ondervraagde CEOs en ondernemers.

Maar wat betekent internationaal zakendoen voor uw bedrijf? Hoe weet u in welke landen er kansen liggen? Wat zijn de sterktepunten van uw producten of diensten in de beoogde afzetmarkt? Wat zijn de voornaamste risico’s? En wat heeft u nodig om de marktkansen te verzilveren?

De SIB-regeling

Het Starters International Business (SIB) programma van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is speciaal ontworpen voor het Nederlands MKB dat internationaal wil ondernemen. Het SIB programma biedt u als ondernemer een voucher ter waarde van € 2.400 voor de bekostiging van coachingstraject. Dit traject leidt u in 3 stappen naar een internationale aanpak voor uw bedrijf. Door de grote interesse is het aantal vouchers per jaar beperkt.

Voorwaarden zijn dat uw onderneming:

  • geen of weinig ervaring heeft met zakendoen op buitenlandse markten, of nog geen specifieke strategie hanteert
  • internationaal ondernemen wil inbedden in de structuur van uw onderneming
  • bereid is te investeren om daadwerkelijk stappen over de grens te zetten

SIB vouchers via adviesbureau Berenschot

Berenschot heeft als adviseur ruim 20 jaar ervaring in het begeleiden van zowel kleinere als grotere bedrijven in internationaal ondernemen. Wij kennen de weg in Europa maar ook in opkomende economieën (Afrika, Azië, Caraïben, Latijns Amerika).

De RVO werkt samen met adviesbureau Berenschot in de uitvoering van het coachingstraject van de SIB-regeling. Berenschot kan u helpen de voucher aan te vragen en biedt u coaching richting internationalisering. Neem contact op met ons team via mbm@berenschot.nl of een van de contactpersonen rechts voor een vrijblijvende intake.