Tags

Bouw


Het proces van ketensamenwerking zet de komende jaren verder door. Er zal steeds meer sprake zijn van ketenintegratie op functionele bouwdeelgebieden (specialisaties), waarbij de hoofdaannemer de bouwregie heeft.

De bouw verschuift steeds meer van nieuwbouw naar aanpassing, onderhoud en renovatie van bestaande gebouwen. De opdrachtgever heeft daarbij behoefte aan een partner die alle problemen oplost. Die kan denken vanuit de functionele wensen van de gebruiker/bewoner en daarbij de gevolgen voor exploitatiekosten en duurzaamheid (lifecyclecosts) inzichtelijk maakt.

Daarnaast vereist de toenemende complexiteit en differentiatie in de bouw specialisatie in goed afgebakende bouwdeelgebieden. Energie- en materiaalschaarste leiden tot nieuwe duurzame technologieën. Deze komen met name vanuit de toeleveranciers, die vragen om gespecialiseerde verwerkers. Ketenintegratie van producenten – handel – verwerkers zal steeds meer via deze bouwdeelspecialisaties (gevel, dak, casco, W-installatie, afbouw, etc.) plaatsvinden.

De hoofdaannemer richt zich op de bouwregie, de taken in het voortraject en in toenemende mate ook op de exploitatie-/beheerskant. Hij beschikt niet langer over uitvoeringskennis en capaciteit voor de gespecialiseerde bouwdeelgebieden, maar zorgt voor de aansluiting van de verschillende bouwdeelpartners binnen het gekozen bouwconcept.

Berenschot helpt bouwondernemingen bij het bepalen van hun nieuwe rol en het implementeren van nieuwe businessmodellen.

Veelvoorkomende klantvragen

  • Businessmodellen Hoe kom ik tot een businessmodel dat aansluit bij mijn markten en klanten? Hoe bepaal ik de juiste keuzen voor mijn aanbod? Hoe tuig ik e-commerce op en zorg ik voor een effectieve ICT-keten?
  • Herpositionering Welke positie kan mijn onderneming in de keten innemen? Om welke klanten gaat het en welke producten lever ik dan? Welke partnerships moet ik aangaan om mijn positie te versterken? Hoe ga ik om met nieuwe rollen/DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate)?
  • Procesontwerp en benchmarks Hoe efficiënt is mijn organisatie? Hoe ontwerp ik soepel en snel lopende processen?
  • Human Capital Management Hoe word ik een aantrekkelijke werkgever voor talent? Hoe vind ik in een krimpende arbeidsmarkt voldoende toptalent en hoe kan ik bestaand talent voor mijn onderneming behouden?
  • Assessment & ontwikkeling Welke mensen neem ik aan voor mijn onderneming? Hoe bepaal ik de ontwikkelbehoefte van mijn medewerkers?
  • Beloningsbeleid Hoe ontwikkel ik een goed beloningsbeleid dat mijn werknemers motiveert? Welke prikkels zijn zinvol om medewerkers zich te laten ontwikkelen?

hubert-sturm

“Na jaren van krimp en concurrentie tot onder de kostprijs is er de komende jaren zicht op stabilisatie en daarna enig herstel door inhaalvraag. Het aandeel van nieuwbouw blijft structureel lager dan voor de crisis. De bouwmarkt van morgen vraagt om andere oplossingen. Bouwbedrijven ontwikkelen met toeleveranciers nieuwe gebouwconcepten. Producenten ontwikkelen met verwerkers/installateurs nieuwe bouwdeeloplossingen. Dit leidt tot nieuwe samenwerkingsverbanden en een nieuwe rolverdeling tussen de diverse schakels in de keten. Met alle gevolgen van dien voor het eigen businessmodel en organisatie. En dan helpt het om voor de eigen onderneming een blauwdruk voor de toekomst te hebben.”

Hubert Sturm
Senior managing consultant Berenschot